Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. janvārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.983

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 27.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 ''Kases operāciju uzskaites noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību"
 15.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 ''Kases operāciju uzskaites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 150.nr.; 2004, 50.nr.; 2006, 185.nr.; 2007, 188.nr.; 2009, 110.nr.; 2010, 52.nr.; 2011, 122.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.2. aizstāt 5.punktā vārdu un skaitli "100 latiem" ar vārdu un skaitli "150 euro";

1.3. papildināt noteikumus ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

''9.1 Ja Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu skaidras naudas nomaiņas periodā pret euro, vai pēc šī perioda beigām uzņēmumam ir kases operācijas vai skaidrās naudas atlikumi latos, ievēro šādus nosacījumus:

9.1 1. uzņēmums iekārto atsevišķu kases grāmatu kases operācijām latos, ja kases grāmata sagatavota papīra reģistra veidā;

9.1 2. kases grāmatā atsevišķi uzskaita kases operācijas latos, ja kases grāmatu kārto elektroniski, izmantojot datorprogrammu, un kases operācijas, kā arī skaidrās naudas atlikumus uzņēmuma kasē reģistrē pa valūtu veidiem vienā kases grāmatā.

9.2 Kases grāmatā norādīto 2014.gada 1.janvārī kasē esošo skaidrās naudas atlikumu latos pārrēķina uz to ekvivalentu euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.";

1.4. izteikt 14.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.7. saņemamā skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipariem (šo summu veidojošās valūtas vienības - euro, ASV dolāri un citas - ar vārdiem, bet to daļas - centi un citas - ar cipariem);";

1.5. izteikt 15.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipariem (šo summu veidojošās valūtas vienības - euro, ASV dolāri un citas - ar vārdiem, bet to daļas - centi un citas - ar cipariem);";

1.6. aizstāt 16.punktā vārdus "Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu darījuma dienā" ar vārdiem "grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā darījuma dienas sākumā";

1.7. papildināt noteikumus ar 16. 1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu skaidras naudas nomaiņas periodā pret euro, vai pēc šī perioda beigām attiecīgi kases ieņēmumu vai izdevumu orderos norāda skaidro naudu latos, papildus šo noteikumu 14. un 15.punktā minētajiem rekvizītiem (informācijai) norāda arī Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu.";

1.8. aizstāt 21.2.apakšpunktā vārdus "(lati - ar vārdiem, bet santīmi - ar cipariem)" ar vārdiem "(euro - ar vārdiem, bet centi - ar cipariem)";

1.9. aizstāt 22.punktā vārdu "(latos)" ar vārdu "(euro)".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

01.01.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.