Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/22

Carnikavā 2013. gada 18. septembrī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2009. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2009/2 "Carnikavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 21. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Euro ieviešanas kārtības likuma
31. panta pirmo un trešo daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2009. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2009/2 "Carnikavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

izteikt saistošo noteikumu 95. punktu šādā redakcijā:

"95. Par šo noteikumu 22., 27., 46.-49., 50., 54., 55., 61., 63., 78., 79., 80., 83., 84., 85., 87. punktā minēto prasību neievērošanu:

- fiziskām personām uzliek naudas sodu no euro 70,00 līdz euro 350,00;

- juridiskām personām uzliek naudas sodu no euro 350,00 līdz euro 1400,00.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2013. gada 19. septembrīCarnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/22 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2009. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2009/2 "Carnikavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro tiek piemērota Euro ieviešanas kārtības likuma 6. panta otrā daļa.

Ietekme nav būtiska, jo latu aizstāšanai ar euro tiek piemērots Euro ieviešanas kārtības likuma 32. panta otrās daļas 2. punkts.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

01.01.2014