Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.233

Rīgā 2013.gada 17.oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.40 7.p.)

Grozījumi "Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
14. panta pirmo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 120 "Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 20.1. punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Kredītiestāde šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā minētajam."

2. Izteikt 45. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Aktīvus un saistības ārvalstu valūtā pārvērtē Latvijas Republikas naudas vienībās saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā."

3. Svītrot 56. punkta pirmajā teikumā vārdu "eiro".

Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks P. Putniņš

01.01.2014