Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.30

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.7, 8.§)

Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 11.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, Nr.6; 2006, Nr.108; 2008, Nr.121; 2010, Nr.9; 2011, Nr.169) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 6.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"";

1.2. aizstāt 6.16.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Rīgas domes 21.06.1999. saistošo noteikumu Nr.38 "Rīgas pilsētas teritorijas labiekārtošanas, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi" un Rīgas domes 22.10.2002. saistošo noteikumu Nr.36 "Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"" ar vārdiem un skaitļiem "Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošo noteikumu Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"";

1.3. aizstāt 11.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "80 euro".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un šo saistošo noteikumu 1.1. un 1.2.apakšpunkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Šo saistošo noteikumu 1.3.apakšpunkts stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 "Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" paredz aizstāt latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam, kā arī paredz veikt grozījumus saistošo noteikumu 6.1. un 6.16.apakšpunktā, precizējot atsauces uz normatīvajiem aktiem.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, aizstājot tajos latus ar euro. Ņemot vērā, ka saistošo noteikumu 6.1. un 6.16.apakšpunktā minētie normatīvie akti ir zaudējuši spēku, nepieciešams precizēt šo apakšpunktu redakcijas.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.


Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

19.10.2013