Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 891 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.999

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 90.§)
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu un Publisko aģentūru likuma 5. panta pirmo daļu
(Grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 794)

1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Civilās aviācijas aģentūra publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

3. Ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ieskaita Civilās aviācijas aģentūras kontos Valsts kasē.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumus Nr.426 "Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 86.nr.).

5. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

6. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.999
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 5.punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.999
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 794)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

I. Civilās aviācijas personāls

1.Gaisa kuģa apkalpes locekļa apliecības izsniegšana, atjaunošana, derīguma termiņa pagarināšana, gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa profesionalitātes pārbaude un kvalifikācijas atzīmes izdarīšana*
1.1.gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa apliecības izsniegšana (iekļaujot vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi)
1.1.1.studentpilotsapliecība

21,34

0,00

21,34

1.1.2.deltaplāna/motodeltaplāna pilotsapliecība

21,34

0,00

21,34

1.1.3.deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībāmapliecība

35,57

0,00

35,57

1.1.4.ultraviegla gaisa kuģa pilotsapliecība

21,34

0,00

21,34

1.1.5.planiera pilotsapliecība

42,69

0,00

42,69

1.1.6.brīvā balona pilotsapliecība

42,69

0,00

42,69

1.1.7.privātpilotsapliecība

56,91

0,00

56,91

1.1.8.komercpilotsapliecība

142,29

0,00

142,29

1.1.9.daudzpilotu apkalpes pilotsapliecība

156,52

0,00

156,52

1.1.10.aviolīniju transporta pilotsapliecība

170,74

0,00

170,74

1.1.11.lidotājs inženierisapliecība

156,52

0,00

156,52

1.1.12.lidotājs stūrmanisapliecība

142,29

0,00

142,29

1.1.13.lidotājs radiotelefona operatorsapliecība

142,29

0,00

142,29

1.2.teorētiskie eksāmeni (pirmreizēji vai atkārtoti)
1.2.1.deltaplāna/motodeltaplāna pilotsviens eksāmena priekšmets

14,23

0,00

14,23

1.2.2.ultraviegla gaisa kuģa pilotsviens eksāmena priekšmets

21,34

0,00

21,34

1.2.3.planiera pilotsviens eksāmena priekšmets

21,34

0,00

21,34

1.2.4.brīvā balona pilotsviens eksāmena priekšmets

21,34

0,00

21,34

1.2.5.privātpilotsviens eksāmena priekšmets

28,46

0,00

28,46

1.2.6.komercpilotsviens eksāmena priekšmets

49,80

0,00

49,80

1.2.7.aviolīniju transporta pilotsviens eksāmena priekšmets

56,91

0,00

56,91

1.2.8.lidotājs inženierisviens eksāmena priekšmets

49,80

0,00

49,80

1.2.9.lidotājs stūrmanisviens eksāmena priekšmets

49,80

0,00

49,80

1.2.10.lidotājs radiotelefona operatorsviens eksāmena priekšmets

49,80

0,00

49,80

1.2.11.instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmeviens eksāmena priekšmets

42,69

0,00

42,69

1.2.12.angļu valodas prasmes pārbaude saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1.pielikuma 1.2.9.punktu
1.2.12.1.līdz 3.prasmes līmenimeksāmens

71,14

0,00

71,14

1.2.12.2.4.prasmes līmeniseksāmens

99,60

0,00

99,60

1.2.12.3.5.prasmes līmeniseksāmens

120,94

0,00

120,94

1.2.12.4.6.prasmes līmeniseksāmens

142,29

0,00

142,29

1.2.13.teorētiskais eksāmens, lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībāmviens eksāmena priekšmets

56,91

0,00

56,91

1.2.14.teorētiskais eksāmens, lai apliecību atzītu par derīgu saskaņā ar Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL) šādās jomās
1.2.14.1.komerciālā un cita profesionālā darbībaviens eksāmena priekšmets

56,91

0,00

56,91

1.2.14.2.privātpilots ar instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmiviens eksāmena priekšmets

14,23

0,00

14,23

1.2.14.3.brīvā balona, planiera, ultraviegla gaisa kuģa pilots, deltaplāna/motodeltaplāna pilotsviens eksāmena priekšmets

14,23

0,00

14,23

1.2.14.4.lidotājs stūrmanis un lidotājs radiotelefona operatorsviens eksāmena priekšmets

42,69

0,00

42,69

1.3.praktiskais eksāmens, ko aviācijas personāls kārto pie valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektoriem
1.3.1.deltaplāna/motodeltaplāna pilotsnovērtējums lidojumā

14,23

0,00

14,23

1.3.2.deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībāmnovērtējums lidojumā

28,46

0,00

28,46

1.3.3.ultraviegla gaisa kuģa pilotsnovērtējums lidojumā

42,69

0,00

42,69

1.3.4.planiera pilotsnovērtējums lidojumā

85,37

0,00

85,37

1.3.5.brīvā balona pilotsnovērtējums lidojumā

71,14

0,00

71,14

1.3.6.privātpilotsnovērtējums lidojumā

120,94

0,00

120,94

1.3.7.komercpilotsnovērtējums lidojumā

256,12

0,00

256,12

1.3.8.aviolīniju transporta pilotsnovērtējums lidojumā

313,03

0,00

313,03

1.3.9.aviolīniju transporta pilotsnovērtējums lidojumu trenažierī

199,20

0,00

199,20

1.3.10.lidotājs inženierisnovērtējums lidojumā

227,66

0,00

227,66

1.3.11.lidotājs inženierisnovērtējums lidojumu trenažierī

170,74

0,00

170,74

1.3.12.lidotājs stūrmanisnovērtējums lidojumā

184,97

0,00

184,97

1.3.13.lidotājs stūrmanisnovērtējums lidojumu trenažierī

142,29

0,00

142,29

1.3.14.lidotājs radiotelefona operatorsnovērtējums lidojumā

184,97

0,00

184,97

1.3.15.lidotājs radiotelefona operatorsnovērtējums lidojumu trenažierī

142,29

0,00

142,29

1.3.16.instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmenovērtējums lidojumā

256,12

0,00

256,12

1.3.17.gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmenovērtējums lidojumā

313,03

0,00

313,03

1.3.18.gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmenovērtējums lidojumu trenažierī

199,20

0,00

199,20

1.3.19.lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, vai lai atzītu apliecību par derīgunovērtējums lidojumā

313,03

0,00

313,03

1.3.20.lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, vai lai atzītu apliecību par derīgunovērtējums lidojumu trenažierī

199,20

0,00

199,20

1.3.21.atkārtots eksāmens (viena pārbaudes daļa) šādās jomās
1.3.21.1.deltaplāna/motodeltaplāna pilotsnovērtējums lidojumā

10,67

0,00

10,67

1.3.21.2.deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībāmnovērtējums lidojumā

21,34

0,00

21,34

1.3.21.3.ultraviegla gaisa kuģa pilotsnovērtējums lidojumā

32,01

0,00

32,01

1.3.21.4.planiera pilotsnovērtējums lidojumā

64,03

0,00

64,03

1.3.21.5.brīvā balona pilotsnovērtējums lidojumā

53,36

0,00

53,36

1.3.21.6.privātpilotsnovērtējums lidojumā

90,71

0,00

90,71

1.3.21.7.komercpilotsnovērtējums lidojumā

192,09

0,00

192,09

1.3.21.8.aviolīniju transporta pilotsnovērtējums lidojumā

234,77

0,00

234,77

1.3.21.9.aviolīniju transporta pilotsnovērtējums lidojumu trenažierī

149,40

0,00

149,40

1.3.21.10.lidotājs inženierisnovērtējums lidojumā

170,74

0,00

170,74

1.3.21.11.lidotājs inženierisnovērtējums lidojumu trenažierī

128,06

0,00

128,06

1.3.21.12.lidotājs stūrmanisnovērtējums lidojumā

138,73

0,00

138,73

1.3.21.13.lidotājs stūrmanisnovērtējums lidojumu trenažierī

106,72

0,00

106,72

1.3.21.14.lidotājs radiotelefona operatorsnovērtējums lidojumā

138,73

0,00

138,73

1.3.21.15.lidotājs radiotelefona operatorsnovērtējums lidojumu trenažierī

106,72

0,00

106,72

1.3.21.16.instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmenovērtējums lidojumā

192,09

0,00

192,09

1.3.21.17.gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmenovērtējums lidojumā

234,77

0,00

234,77

1.3.21.18.gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmenovērtējums lidojumu trenažierī

149,40

0,00

149,40

1.3.21.19.lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, vai lai atzītu apliecību par derīgunovērtējums lidojumā

234,77

0,00

234,77

1.3.21.20.lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, vai lai atzītu apliecību par derīgunovērtējums lidojumu trenažierī

149,40

0,00

149,40

1.4.kvalifikācijas atzīmju, atļauju, apstiprinājumu un norīkojumu izsniegšana papildus 1.1.apakšpunktā minētajam
1.4.1.katra papildu kvalifikācijas atzīme
1.4.1.1.par klasikvalifikācijas atzīme

49,80

0,00

49,80

1.4.1.2.par tipu; instrumentālie lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasībakvalifikācijas atzīme

71,14

0,00

71,14

1.4.2.nakts lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasībakvalifikācijas atzīme

35,57

0,00

35,57

1.4.3.speciālie lidojumi (piemēram, planiera buksēšana, akrobātiskie lidojumi)apstiprinājums

35,57

0,00

35,57

1.4.4.ieraksta par ierobežojumiem svītrošana no apliecībaskvalifikācijas atzīme

42,69

0,00

42,69

1.4.5.instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas)*kvalifikācijas atzīme

49,80

0,00

49,80

1.4.6.ieraksts apliecībā par angļu valodas 4., 5. vai 6.prasmes līmenikvalifikācijas atzīme

28,46

0,00

28,46

1.5.citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī izsniegtās gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa apliecības un kvalifikācijas atzīmju atzīšana par derīgām lidojumiem ar Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģi − derīguma sertifikāts (Certificate of validation)
1.5.1.derīguma sertifikāta noformēšana (ar vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi)
1.5.1.1.privātpilots, brīvā balona, planiera, ultraviegla gaisa kuģa pilots, deltaplāna/motodeltaplāna pilotsderīguma sertifikāts (apliecība)

21,34

0,00

21,34

1.5.1.2.pārējais personāls nekomerciāliem lidojumiemderīguma sertifikāts (apliecība)

42,69

0,00

42,69

1.5.1.3.brīvā balona, planiera, deltaplāna/motodeltaplāna pilots komerclidojumiemderīguma sertifikāts (apliecība)

42,69

0,00

42,69

1.5.1.4.pārējais personāls komerclidojumiemderīguma sertifikāts (apliecība)

64,03

0,00

64,03

1.5.2.papildu kvalifikācijas atzīme (klases, tipa, instrumentālo lidojumu), kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasībakvalifikācijas atzīme

21,34

0,00

21,34

1.5.3.nakts lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasībakvalifikācijas atzīme

21,34

0,00

21,34

1.5.4.speciālie lidojumi (piemēram, planiera buksēšana, desantēšana, izmēģinājuma lidojumi)apstiprinājums

21,34

0,00

21,34

1.5.5.instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas)kvalifikācijas atzīme

35,57

0,00

35,57

1.5.6.privātpilota apliecības īpašnieka pārbaude nakts lidojumu veikšanaikvalifikācijas atzīme

113,83

0,00

113,83

1.5.7.privātpilota apliecības īpašnieka pārbaude instrumentālo lidojumu veikšanaikvalifikācijas atzīme

256,12

0,00

256,12

1.6.apliecību un kvalifikācijas atzīmju atjaunošana, papildināšana un derīguma termiņa pagarināšana
1.6.1.apliecības derīguma termiņa pagarināšana
1.6.1.1.studentpilotsapliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.1.2.deltaplāna/motodeltaplāna pilotsapliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.1.3.deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībāmapliecība

17,79

0,00

17,79

1.6.1.4.ultraviegla gaisa kuģa pilotsapliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.1.5.planiera pilotsapliecība

21,34

0,00

21,34

1.6.1.6.brīvā balona pilotsapliecība

21,34

0,00

21,34

1.6.1.7.privātpilotsapliecība

28,46

0,00

28,46

1.6.1.8.komercpilotsapliecība

71,14

0,00

71,14

1.6.1.9.aviolīniju transporta pilotsapliecība

85,37

0,00

85,37

1.6.1.10.lidotājs inženierisapliecība

78,26

0,00

78,26

1.6.1.11.lidotājs stūrmanisapliecība

71,14

0,00

71,14

1.6.1.12.lidotājs radiotelefona operatorsapliecība

71,14

0,00

71,14

1.6.2.papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no iepriekšējās apliecībaskvalifikācijas atzīme apliecībā

21,34

0,00

21,34

1.6.3.jaunas apliecības izsniegšana iepriekšējās apliecības derīguma termiņa laikā (tās nozaudēšanas, fiziskās nolietošanās vai cita iemesla dēļ)
1.6.3.1.studentpilotsapliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.3.2.deltaplāna/motodeltaplāna pilotsapliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.3.3.deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībāmapliecība

17,79

0,00

17,79

1.6.3.4.ultraviegla gaisa kuģa pilotsapliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.3.5.planiera pilotsapliecība

21,34

0,00

21,34

1.6.3.6.brīvā balona pilotsapliecība

21,34

0,00

21,34

1.6.3.7.privātpilotsapliecība

28,46

0,00

28,46

1.6.3.8.komercpilotsapliecība

71,14

0,00

71,14

1.6.3.9.aviolīniju transporta pilotsapliecība

85,37

0,00

85,37

1.6.3.10.lidotājs inženieris*apliecība

78,26

0.00

78,26

1.6.3.11.lidotājs stūrmanisapliecība

71,14

0.00

71,14

1.6.3.12.lidotājs radiotelefona operatorsapliecība

71,14

0.00

71,14

1.6.3.13.papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasībakvalifikācijas atzīme

21,34

0.00

21,34

1.6.4.apliecības izsniegšana, pamatojoties uz iepriekšējo apliecību un kvalifikācijas atzīmēm, saskaņā ar tiesību aktu prasībām (piemēram, datu izmaiņu dēļ)
1.6.4.1.studentpilotsapliecība

6,40

0,00

6,40

1.6.4.2.deltaplāna/motodeltaplāna pilotsapliecība

6,40

0,00

6,40

1.6.4.3.deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībāmapliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.4.4.ultraviegla gaisa kuģa pilotsapliecība

6,40

0,00

6,40

1.6.4.5.planiera pilotsapliecība

12,81

0,00

12,81

1.6.4.6.brīvā balona pilotsapliecība

12,81

0,00

12,81

1.6.4.7.privātpilotsapliecība

17,07

0,00

17,07

1.6.4.8.komercpilotsapliecība

42,69

0,00

42,69

1.6.4.9.aviolīniju transporta pilotsapliecība

51,22

0,00

51,22

1.6.4.10.lidotājs inženierisapliecība

46,95

0,00

46,95

1.6.4.11.lidotājs stūrmanisapliecība

42,69

0,00

42,69

1.6.4.12.lidotājs radiotelefona operatorsapliecība

42,69

0,00

42,69

1.6.4.13.papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasībakvalifikācijas atzīme

21,34

0,00

21,34

1.6.5.kvalifikācijas atzīmes atjaunošana vai derīguma termiņa pagarināšana
1.6.5.1.kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībākvalifikācijas atzīme

21,34

0,00

21,34

1.6.5.2.kvalifikācijas atzīmes atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībākvalifikācijas atzīme

35,57

0,00

35,57

1.7.Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) apliecības izsniegšana
1.7.1.iekļaujot vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi
1.7.1.1.studentpilotsapliecība

21,34

0,00

21,34

1.7.1.2.privātpilotsapliecība

56,91

0,00

56,91

1.7.1.3.komercpilotsapliecība

142,29

0,00

142,29

1.7.1.4.daudzpilotu apkalpes pilota apliecībaapliecība

156,52

0,00

156,52

1.7.1.5.aviolīniju transporta pilotsapliecība

170,74

0,00

170,74

1.7.1.6.lidotājs inženierisapliecība

156,52

0,00

156,52

1.7.2.papildu maksa par derīgas kvalifikācijas atzīmes (kas nav apliecības pamatsastāvdaļa) ierakstu apliecībā no iepriekšējās apliecībaskvalifikācijas atzīme apliecībā

21,34

0,00

21,34

2.Gaisa kuģa tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, papildu kvalifikācijas atzīme*
2.1.tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšanaapliecība

42,69

0,00

42,69

2.2.teorētiskais eksāmensviens eksāmena priekšmets

21,34

0,00

21,34

2.3.atkārtots teorētiskais eksāmensviens eksāmena priekšmets

42,69

0,00

42,69

2.4.tehniskās apkopes personāla apliecības derīguma termiņa pagarināšanaapliecība

21,34

0,00

21,34

2.5.papildu kvalifikācijas atzīmes izdarīšanakvalifikācijas atzīme

42,69

0,00

42,69

3.Gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības, kvalifikācijas atzīmes izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana, apliecības atjaunošana*
3.1.gaisa satiksmes vadības dispečera mācekļa apliecības izsniegšanaapliecība

7,11

0,00

7,11

3.2.gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības pirmreizēja izsniegšanaapliecība

42,69

0,00

42,69

3.3.gaisa satiksmes vadības dispečera kvalifikācijas atzīmes izsniegšanaapliecība

21,34

0,00

21,34

3.4.gaisa satiksmes vadības dispečera kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanaapliecība

14,23

0,00

14,23

3.5.gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības atjaunošanaapliecība

35,57

0,00

35,57

4.Mācību kursu reģistrēšana, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju un mācību iestāžu programmu novērtēšana un apliecību, sertifikātu, apstiprinājumu izsniegšana, instruktoru norīkošana
4.1.pamatmaksa par pirmo pārbaudi un apliecības/sertifikāta izsniegšanu*
4.1.1.privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu reģistrēšanareģistrācijas apliecība

384,17

0,00

384,17

4.1.2.lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšanasertifikāts

860,84

0,00

860,84

4.1.3.tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšanasertifikāts

860,84

0,00

860,84

4.1.4.tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājamsertifikāts

860,84

0,00

860,84

4.1.5.tipa kvalifikācijas atzīmes atzīšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksasertifikāts

170,74

0,00

170,74

4.2.mācību programmās par katru sākotnējo un papildu kvalifikācijas atzīmi gaisa kuģa tipam klasē, klasei, tipam vai instrumentāliem lidojumiem*
4.2.1.gaisa kuģa tipam klasēapstiprinājums

106,72

0,00

106,72

4.2.2.gaisa kuģa klaseiapstiprinājums

206,32

0,00

206,32

4.2.3.gaisa kuģa tipam
4.2.3.1.līdz 10000 kgapstiprinājums

199,20

0,00

199,20

4.2.3.2.no 10001 kg līdz 20000 kgapstiprinājums

398,40

0,00

398,40

4.2.3.3.no 20001 kg līdz 50000 kgapstiprinājums

604,72

0,00

604,72

4.2.3.4.no 50001 kg līdz 100000 kgapstiprinājums

803,92

0,00

803,92

4.2.3.5.vairāk nekā 100000 kgapstiprinājums

1038,70

0,00

1038,70

4.2.4.modulārā instrumentālo lidojumu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

426,86

0,00

426,86

4.2.5.modulārā komercpilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

426,86

0,00

426,86

4.2.6.modulārā aviolīniju transporta pilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

853,72

0,00

853,72

4.2.7.integrētā instrumentālo lidojumu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

711,44

0,00

711,44

4.2.8.integrētā komercpilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

711,44

0,00

711,44

4.2.9.integrētā aviolīniju transporta pilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

1422,87

0,00

1422,87

4.3.aviācijas sportistu programmu apstiprināšana*apstiprinājums

71,14

0,00

71,14

4.4.mācību programmu apstiprināšana speciālajās aviācijas disciplīnās*
4.4.1.radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiemapstiprinājums

199,20

0,00

199,20

4.4.2.radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiemapstiprinājums

256,12

0,00

256,12

4.4.3.pārējās disciplīnas (katra)apstiprinājums

298,80

0,00

298,80

4.5.mācību kursu organizēšana
4.5.1.instruktoru teorētiskais sākumkurss (dalības maksa)viena persona

256,12

53,78

309,90

4.5.2.instruktoru teorētiskais kvalifikācijas uzturēšanas/atjaunošanas kurss (dalības maksa)viena persona

128,06

26,89

154,95

4.5.3.eksaminētāju kurss (dalības maksa)viena persona

71,14

14,94

86,08

4.6.jebkuras kategorijas lidojumu/navigācijas trenažiera (kas sertificēts citās valstīs, izņemot Apvienoto aviācijas institūciju − JAA sertifikātu) apstiprinājuma izsniegšana*
4.6.1.vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

99,60

0,00

99,60

4.6.2.daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

384,17

0,00

384,17

4.6.3.apstiprinājuma izsniegšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksaapstiprinājums

170,74

0,00

170,74

4.6.4.vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšanaapstiprinājums

49,80

0,00

49,80

4.6.5.daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšanaapstiprinājums

192,09

0,00

192,09

4.6.6.apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksaapstiprinājums

85,37

0,00

85,37

4.7.instruktora norīkošana*
4.7.1.lidojumu/navigācijas trenažiera instruktora norīkošananorīkojums

78,26

0,00

78,26

4.7.2.instruktora norīkošana cita instruktora pienākumu pildīšanas novērtēšanai (vienreizēja konkrēta pārbaude)norīkojums

42,69

0,00

42,69

4.8.mācību kursu, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju, mācību iestāžu programmu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana*
4.8.1.privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanasertifikāts

192,09

0,00

192,09

4.8.2.lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanasertifikāts

430,42

0,00

430,42

4.8.3.tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanasertifikāts

430,42

0,00

430,42

4.8.4.tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājamsertifikāts

430,42

0,00

430,42

4.8.5.tipa kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksasertifikāts

85,37

0,00

85,37

4.8.6.mācību programmās par katru kvalifikācijas atzīmi gaisa kuģa tipam klasē, klasei, tipam vai instrumentāliem lidojumiem
4.8.6.1.gaisa kuģa tipam klasēapliecība

53,36

0,00

53,36

4.8.6.2.gaisa kuģa klaseiapliecība

103,16

0,00

103,16

4.8.6.3.gaisa kuģa tipam
4.8.6.3.1.līdz 10000 kgapliecība

99,60

0,00

99,60

4.8.6.3.2.no 10001 kg līdz 20000 kgapliecība

199,20

0,00

199,20

4.8.6.3.3.no 20001 kg līdz 50000 kgapliecība

302,36

0,00

302,36

4.8.6.3.4.no 50001 kg līdz 100000 kgapliecība

401,96

0,00

401,96

4.8.6.3.5.vairāk nekā 100000 kgapliecība

519,35

0,00

519.35

4.8.7.modulārā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

213,43

0,00

213,43

4.8.8.modulārā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

213,43

0,00

213,43

4.8.9.modulārā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

426,86

0,00

426,86

4.8.10.integrētā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

355,72

0,00

355,72

4.8.11.integrētā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

355,72

0,00

355,72

4.8.12.integrētā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapstiprinājums

711,44

0,00

711,44

4.8.13.aviācijas sportistu programmu apstiprināšanaapstiprinājums

35,57

0,00

35,57

4.8.14.mācību programmu apstiprināšana speciālajās aviācijas disciplīnās
4.8.14.1.radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiemapstiprinājums

99,60

0,00

99,60

4.8.14.2.radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiemapstiprinājums

128,06

0,00

128,06

4.8.14.3.pārējās disciplīnās (katra)apstiprinājums

149,40

0,00

149,40

5.Apliecības (sertifikāta) izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana, apliecības (sertifikāta) atjaunošana civilās aviācijas medicīnas jomā
5.1.Aviācijas medicīnas centra sertifikāta izsniegšana (pirmreizēja izsniegšana uz vienu gadu vai atjaunošana vairāk nekā divus gadus pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām)*sertifikāts

711,43

0,00

711,43

5.2.autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta izsniegšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei*sertifikāts

42,69

0,00

42,69

5.3.autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta izsniegšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību I, II un III klasei*sertifikāts

64,03

0,00

64,03

5.4.medicīniskā atzinuma izsniegšana, pamatojoties uz aviācijas medicīnas centra vai aviācijas medicīnas eksaminētāja iesniegtajiem veselības pārbaudes rezultātiem*medicīniskais atzinums

9,96

0,00

9,96

5.5.aviācijas medicīnas eksaminētāja mācību kursu sertifikāta izsniegšana par kursu apmeklējumu
5.5.1.mācību kursu sertifikāta izsniegšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (60 stundu kurss)*sertifikāts

426,86

0,00

426,86

5.5.2.mācību kursu sertifikāta izsniegšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (60 stundu papildu kurss)*sertifikāts

711,44

0,00

711,44

5.5.3.lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (60 stundu kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālistidalības maksa vienai personai

426,86

89,64

516,50

5.5.4.lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (60 stundu papildu kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālistidalības maksa vienai personai

569,15

119,52

688,67

5.5.5.lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (kvalifikācijas uzturēšanas kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālistidalības maksa vienai personai

213,43

44,82

258,25

5.5.6.lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (kvalifikācijas uzturēšanas kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālistidalības maksa vienai personai

284,57

59,76

344,33

5.6.Aviācijas medicīnas centram izsniegtā sertifikāta darbības termiņa pagarināšana (uz trim gadiem bez ierobežojumiem)*sertifikāts

426,86

0,00

426,86

5.7.Aviācijas medicīnas centram izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa atjaunošana laikā līdz diviem gadiem pēc tā derīguma termiņa beigām (sertifikātu izsniedz uz 1 gadu)*sertifikāts

426,86

0,00

426,86

5.8.autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei*sertifikāts

28,46

0,00

28,46

5.9.autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību I, II un III klasei*sertifikāts

42,69

0,00

42,69

5.10.aviācijas medicīnas eksaminētāja kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei*sertifikāts

213,43

0,00

213,43

5.11.aviācijas medicīnas eksaminētāja kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei*sertifikāts

355,72

0,00

355,72

II. Gaisa kuģu ekspluatācija

6.Komerciālā gaisa transporta pakalpojumu sniedzēju (gaisa pārvadājumi) novērtēšana, sertifikātu izsniegšana, sertifikātu derīguma termiņa pagarināšana un grozījumu izdarīšana sertifikātā, atļauju izsniegšana speciālo aviācijas darbu veikšanai un sertificēto gaisa transporta pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzība*
6.1.gaisa kuģa ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšanaatzinums

860,84

0,00

860,84

6.2.gaisa kuģa ekspluatanta darbspējas novērtēšana un gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana uz 1 gaduapliecība

6893,81

0,00

6893,81

6.3.gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana gaisa taksometra pakalpojumu veikšanai (celtspēja līdz 5700 kg, sēdvietu skaits − līdz 10) uz 1 gaduapliecība

2582,51

0,00

2582,51

6.4.gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana speciālo aviācijas darbu veikšanai uz 1 gaduapliecība

2582,51

0,00

2582,51

6.5.atļaujas izsniegšana speciālo aviācijas sezonas darbu veikšanai (ne vairāk kā četrus mēnešus gadā)apliecība

860,84

0,00

860,84

6.6.ar atbildību par gaisa kuģa lidojumu drošību saistīto gaisa kuģa īres līguma noteikumu izskatīšana un atļaujas izsniegšanaatļauja

85,37

0,00

85,37

6.7.gaisa kuģa ekspluatanta apliecības derīguma termiņa pagarināšana (atbilstoši pilnu laiku nodarbināto darbinieku skaitam)
6.7.1.5 līdz 10 darbiniekiapliecība

426,86

0,00

426,86

6.7.2.10 līdz 20 darbiniekiapliecība

1422,87

0,00

1422,87

6.7.3.vairāk nekā 20 darbiniekiapliecība

2845,74

0,00

2845,74

6.8.gaisa kuģa ekspluatanta apliecības derīguma termiņa pagarināšana gaisa taksometra pakalpojumu sniegšanai (celtspēja līdz 5700 kg, sēdvietu skaits − līdz 10) vai speciālo aviācijas darbu veikšanaiapliecība

860,84

0,00

860,84

6.9.gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījumu apstiprināšana
6.9.1.gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījuma pirmreizēja izskatīšanaatzinums

71,14

0,00

71,14

6.9.2.gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījuma atkārtota izskatīšanagrozījumu apstiprinājums

142,29

0,00

142,29

6.10.grozījuma izdarīšana gaisa kuģa ekspluatanta apliecībāatzinums

156,52

0,00

156,52

6.11.gaisa kuģa ekspluatanta darbības uzraudzība ārpus Latvijas, ja šāda darbība tiek veikta ārpus Eiropas reģiona ilgāk par trim mēnešiem gadā, − gada maksaatzinums

1422,87

0,00

1422,87

6.12.lidojuma apkalpes locekļa profesionalitātes pārbaude saskaņā ar Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-OPS)atzinums

99,60

0,00

99,60

7.Vispārējas nozīmes aviācijas uzraudzība un atļauju izsniegšana*
7.1.pieteikumu izskatīšana un atļauju izsniegšana dalībai aviācijas skatēatļauja

14,23

0,00

14,23

7.2.korporatīvās aviācijas uzraudzībaatzinums

113,83

0,00

113,83

III. Lidlauki un aeronavigācija

8.Lidlauka pārbaude, sertifikāta izsniegšana, tā derīguma termiņa pagarināšana un grozījumu izdarīšana sertifikātā*
8.1.lidlauka pirmreizējā pārbaude un sertifikāta izsniegšana
8.1.1.vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlaukiapliecība

113,83

0,00

113,83

8.1.2.vizuālo lidojumu lidlaukiapliecība

498,01

0,00

498,01

8.1.3.neprecīzas nolaišanās lidlaukiapliecība

3557,18

0,00

3557,18

8.1.4.Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) I kategorijas precīzas nolaišanās lidlaukiapliecība

7114,36

0,00

7114,36

8.1.5.Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) II kategorijas precīzas nolaišanās lidlaukiapliecība

12805,85

0,00

12805,85

8.2.lidlauka sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
8.2.1.vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlaukiapliecība

56,91

0,00

56,91

8.2.2.vizuālo lidojumu lidlaukiapliecība

249,00

0,00

249,00

8.2.3.neprecīzas nolaišanās lidlaukiapliecība

1778,59

0,00

1778,59

8.2.4.Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) I kategorijas precīzas nolaišanās lidlaukiapliecība

3557,18

0,00

3557,18

8.2.5.Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) II kategorijas precīzas nolaišanās lidlaukiapliecība

6402,92

0,00

6402,92

8.3.grozījumu apstiprināšana lidlauka ekspluatācijas instrukcijā
8.3.1.vispārējās aviācijas lidlaukiapstiprinājums

14,23

0,00

14,23

8.3.2.pārējie lidlaukiapstiprinājums

71,14

0,00

71,14

8.4.lidlauka būves vai pārbūves projekta apstiprināšanaapstiprinājums

42,69

0,00

42,69

8.5.pieprasīta lidlauka inspekcijaatzinums

42,69

0,00

42,69

9.Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecība, ierīkošana un izvietošana (izņemot no valsts budžeta finansētās institūcijas) saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 41.pantu*
9.1.gaisa kuģiem bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas saskaņošanaatļauja

106,72

0,00

106,72

9.2.atzinums par objekta derīgumu ekspluatācijai no lidojumu drošības prasību viedokļaatzinums

199,20

0,00

199,20

10.Gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības, gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzēja novērtēšana un sertifikāta izsniegšana, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, jauna zemes radiotehniskā aprīkojuma tehniskā uzdevuma dokumentācijas izvērtēšana*
10.1.gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības darbspējas pārbaude un sertifikāta izsniegšanasertifikāts

6900,93

0,00

6900,93

10.2.gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanasertifikāts

3450,46

0,00

3450,46

10.3.jauna zemes radiotehniskā aprīkojuma tehniskā uzdevuma dokumentācijas izvērtēšanaatzinums

640,29

0,00

640,29

IV. Lidotspēja

11.Gaisa kuģa lidotspējas tehniskā novērtēšana, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un tās derīguma termiņa pagarināšana*
11.1.gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un tās derīguma termiņa pagarināšana, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
11.1.1.līdz 700 kgapliecība

71,14

0,00

71,14

11.1.2.no 701 kg līdz 5700 kgapliecība

213,43

0,00

213,43

11.1.3.no 5701 kg līdz 15000 kgapliecība

1280,58

0,00

1280,58

11.1.4.no 15001 kg līdz 100000 kgapliecība

1778,59

0,00

1778,59

11.1.5.vairāk nekā 100000 kgapliecība

2988,03

0,00

2988,03

11.2.atļaujas izsniegšana gaisa kuģa speciālo lidojumu veikšanaiatļauja

71,14

0,00

71,14

11.3.gaisa kuģa eksporta apliecības izsniegšana par tā derīgumu lidojumiem, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
11.3.1.līdz 700 kgapliecība

25,61

0,00

25,61

11.3.2.no 701 kg līdz 5700 kgapliecība

71,14

0,00

71,14

11.3.3.no 5701 kg līdz 15000 kgapliecība

455,32

0,00

455,32

11.3.4.no 15001 kg līdz 100000 kgapliecība

711,44

0,00

711,44

11.3.5.lielāka par 100000 kgapliecība

981,78

0,00

981,78

12.Tehniskās apkopes organizācijas novērtēšana, apliecības izsniegšana un derīguma termiņa pagarināšana, kvalifikācijas atzīmes*
12.1.gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas darboties spējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības izsniegšana un derīguma termiņa pagarināšanaapliecība

996,01

0,00

996,01

12.2.papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi un ikgadējā maksa par kvalifikācijas atzīmes uzturēšanu
12.2.1.A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) − bāzes tehniskā apkopeapliecība

227,66

0,00

227,66

12.2.2.A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) − līnijas tehniskā apkopeapliecība

128,06

0,00

128,06

12.2.3.B, C un D grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme*apliecība

128,06

0,00

128,06

12.2.4.A-2 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg)apliecība

128,06

0,00

128,06

12.3.gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana, ikgadējā uzraudzība un gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībāapliecība/audita ziņojums

1138,30

0,00

1138,30

12.4.papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipugaisa kuģu tipa apliecība

498,01

0,00

498,01

12.5.grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas, lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas vai tehniskās apkopes mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijākatra grozījuma apstiprinājums/atzinums

227,66

0,00

227,66

12.6.papildu (atkārtota) pārbaude pēc sākotnējā novērtēšanā vai uzraudzības gaitā konstatēto neatbilstību novēršanasvienas neatbilstības pārbaude

71,14

0,00

71,14

12.7.ārvalstīs esošas Latvijas gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju līnijas staciju darbības izvērtēšana (papildus minētajam pakalpojumu saņēmējs no saviem līdzekļiem sedz valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektoru ceļa un viesnīcas izdevumus)audita ziņojums/papildinājumi apliecībā

711,44

0,00

711,44

12.8.tehniskās apkopes mācību organizācijas sākotnējā apstiprināšana un ikgadējā uzraudzībaapliecība/audita ziņojums

924,87

0,00

924,87

12.9.papildu maksa par katru tehniskās apkopes mācību organizācijas kvalifikācijas atzīmiapliecība

498,01

0,00

498.01

13.Gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, grozījumu izdarīšana atļaujā*
13.1.gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana, apliecības derīguma termiņa pagarināšana, ja
13.1.1.darbinieku štata vienību skaits ir līdz 15apliecība

1422,87

0,00

1422,87

13.1.2.darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50apliecība

3557,18

0,00

3557,18

13.1.3.darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100apliecība

7114,36

0,00

7114,36

13.1.4.darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200apliecība

14228,72

0,00

14228,72

13.1.5.darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200apliecība

21343,08

0,00

21343,08

13.2.grozījumu izdarīšana atļaujā (piemēram, ja tiek paaugstināta kvalifikācija vai mainās darbības veids), ja
13.2.1.darbinieku štata vienību skaits ir līdz 15apliecība

711,44

0,00

711,44

13.2.2.darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50apliecība

1778,59

0,00

1778,59

13.2.3.darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100apliecība

3557,18

0,00

3557,18

13.2.4.darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200apliecība

7114,36

0,00

7114,36

13.2.5.darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200apliecība

10671,54

0,00

10671,54

14.Gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā*
14.1.gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
14.1.1.līdz 700 kgreģistrācijas apliecība

49,80

0,00

49,80

14.1.2.no 701 kg līdz 5700 kgreģistrācijas apliecība

128,06

0,00

128,06

14.1.3.no 5701 kg līdz 15000 kgreģistrācijas apliecība

291,69

0,00

291,69

14.1.4.no 15001 kg līdz 100000 kgreģistrācijas apliecība

1707,45

0,00

1707,45

14.1.5.vairāk nekā 100000 kgreģistrācijas apliecība

2134,31

0,00

2134,31

14.2.gaisa kuģa reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanareģistrācijas apliecība

42,69

0,00

42,69

14.3.grozījumu izdarīšana gaisa kuģa reģistrācijas apliecībāreģistrācijas apliecība

113,83

0,00

113,83

14.4.gaisa kuģa svītrošana no Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistraizziņa par svītrošanu

71,14

0,00

71,14

15.Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju izgatavošana
15.1.jebkura veida valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" kompetencē esošas izziņas izsniegšana (izņemot izziņas izsniegšanu institūcijai, ko finansē no valsts budžeta)dokuments

2,84

0,60

3,44

15.2.jebkura veida dokumenta kopijas izgatavošanalappuse

0,28

0,06

0,34

V. Bezpilota gaisa kuģu sistēmas
16.Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantu un sertificēšanai pakļautu bezpilota gaisa kuģu reģistrācija
16.1.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta reģistrācijaelektronisks apliecinājums

5,00

0

5,00

16.2.sertificēšanai pakļauta bezpilota gaisa kuģa reģistrācijareģistrācijas apliecība

50,00

0

50,00

17.Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas, atļaujas un sertifikāti
17.1.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta sākotnējā novērtēšana un vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) izsniegšanasertifikāts

500,00

0

500,00

17.2.vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) grozīšanasertifikāts

300,00

0

300,00

17.3.vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) turētāja novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklamaudita ziņojums

100,00

0

100,00

17.4.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums, pamatojoties uz iepriekš definētu riska izvērtējumu (PDRA), un ekspluatācijas atļaujas izsniegšanaekspluatācijas atļauja

50,00

0

50,00

17.5.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums bez iepriekš definēta riska izvērtējuma un ekspluatācijas atļaujas izsniegšanaekspluatācijas atļauja

70,00

0

70,00

17.6.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas iesniegšanaapstiprinājums par deklarācijas saņemšanu un pilnīgumu

20,00

0

20,00

17.7.gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības iesnieguma izvērtējums un ekspluatācijas atļaujas izsniegšanaekspluatācijas atļauja

20,00

0

20,00

18.Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana, sertifikāta izdošana
18.1.atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošanaklātienes eksāmens

10,00

0

10,00

18.2.atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikāta izsniegšanasertifikāts

5,00

0

5,00

18.3.specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošanaklātienes eksāmens

15,00

0

15,00

18.4.specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes sertifikāta izsniegšanasertifikāts

5,00

0

5,00

19.Atzītās struktūras bezpilota gaisa kuģa jomā novērtēšana un apliecības izsniegšana. Deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji
19.1.atzītās struktūras apstiprināšanaapliecība

300,00

0

300,00

19.2.atzītās struktūras apliecības nosacījumu grozīšanaapliecība

50,00

0

50,00

19.3.atzītās struktūras novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklamaudita ziņojums

50,00

0

50,00

19.4.atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas pārbaudeklātienes eksāmens

15,00

0

15,00

19.5.atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanasertifikāts

5,00

0

5,00

19.6.deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģa operācijām, uz ko attiecas standarta scenārijiapstiprinājums par deklarācijas saņemšanu un pilnīgumu

20,00

0

20,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
01.01.2021