Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdus "trīsdesmit latus" ar vārdiem "četrdesmit euro".

2. 26.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecsimt latu" ar vārdiem "septiņsimt euro", vārdus "desmit tūkstoši latu" ar vārdiem "četrpadsmit tūkstoši euro" un vārdus "viens lats" ar vārdiem "divi euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

3. 41.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz septiņsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz trīstūkstoš sešsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "trīssimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "sešsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "astoņsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "septiņsimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš simt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divtūkstoš piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīstūkstoš sešsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

4.  41.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

5.  41.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

6.  41.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt euro".

7.  41.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz septiņsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš simt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "četrtūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "piectūkstoš septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

8.  41.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīstūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

9.  41.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīstūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

10. Aizstāt 42.pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

11.  42.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "desmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit euro".

12. Aizstāt 42.2 pantā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

13.  43.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

14.  44.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt divdesmit latiem" ar vārdiem "simt septiņdesmit euro".

15.  45.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

16.  45.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

17. Aizstāt 45.2 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

18. Aizstāt 45.3 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

19. Aizstāt 46.pantā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

20.  46.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro" un vārdus "trīssimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

21. Aizstāt 46.2 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

22. Aizstāt 47.pantā vārdus "divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

23. Aizstāt 48.pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

24.  51.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

25.  51.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "septiņdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "četrsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

26.  51.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

27. Aizstāt 52.pantā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

28. Aizstāt 53.pantā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

29.  53.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

30. Aizstāt 53.2 pantā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

31. Aizstāt 54.pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

32. Aizstāt 54.1 pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

33.  55.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

34. Aizstāt 55.1 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

35. Aizstāt 56.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz astoņsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš divsimt euro".

36. Aizstāt 57.pantā vārdus "divdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro", vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "simt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

37. Aizstāt 57.1 pantā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

38. Aizstāt 57.2 pantā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro".

39.  57.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

40. Aizstāt 58.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

41.  59.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

42. Aizstāt 60.pantā vārdus "simt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

43. Aizstāt 61.pantā vārdus "simt piecdesmit latiem līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divtūkstoš simt euro".

44.  62.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "četrdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "simt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

45. Aizstāt 63.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

46. Aizstāt 64.pantā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

47.  64.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš euro".

48. Aizstāt 65.pantā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

49. Aizstāt 66.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

50. Aizstāt 66.1 pantā vārdus "desmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz divsimt desmit euro".

51. Aizstāt 66.2 pantā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

52.  66.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz septiņtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz desmittūkstoš euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro" un vārdus "piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

53.  67.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

54. Aizstāt 67.1 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

55.  68.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit līdz simt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

56.  69.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

57. Aizstāt 71.pantā vārdus "divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

58. Aizstāt 71.1 pantā vārdus "divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

59.  72.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro".

60. Aizstāt 73.pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

61. Aizstāt 74.pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

62.  74.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

63.  75.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

64.  75.1 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "četrsimt līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz tūkstoš euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

65.  75.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz sešsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz astoņsimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

66. Aizstāt 75.3 pantā vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

67.  75.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

68. Aizstāt 75.5 pantā vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

69.  75.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

70. Aizstāt 76.pantā vārdus "divdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

71. Aizstāt 77.pantā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz astoņsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš divsimt euro".

72.  78.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

73. Aizstāt 78.1 pantā vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro" un vārdus "trīstūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

74. Aizstāt 79.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

75.  80.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņsimt euro".

76. Aizstāt 80.1 pantā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro".

77. Aizstāt 80.2 pantā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro".

78. Aizstāt 81.pantā vārdus "divdesmit līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz tūkstoš euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro".

79. Aizstāt 82.pantā vārdus "simt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

80. Aizstāt 82.1 pantā vārdus "divsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

81. Aizstāt 82.2 pantā vārdus "divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro".

82. Aizstāt 83.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

83.  84.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro", vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro".

84.  84.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro".

85. Aizstāt 85.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

86. Aizstāt 85.1 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

87. Aizstāt 87.pantā vārdus "divsimt līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

88.  87.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz astoņsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš divsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "divsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

89. Aizstāt 88.pantā vārdus "divdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

90.  88.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

91.  88.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš euro".

92.  88.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīssimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

93.  88.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt līdz četrsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro" un vārdus "četrsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "divdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

94.  88.7 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīssimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro" un vārdus "trīssimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

95.  88.8 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš euro";

aizstāt ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

96.  88.9 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

97. Aizstāt 88.10 pantā vārdus "desmit līdz simt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "divdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

98.  89.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "septiņsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "tūkstoš septiņsimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz septiņsimt euro" un vārdus "divtūkstoš septiņsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "trīstūkstoš deviņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

99.  89.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz septiņsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "septiņsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro".

100.  89.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz septiņsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt euro" un vārdus "septiņsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro".

101.  89.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "piecsimt līdz septiņsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "septiņsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro".

102.  89.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz septiņsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš simt euro".

103.  89.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz septiņsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš simt euro".

104.  89.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "septiņsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš septiņsimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

105.  90.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt piektajā un sestajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

106. Aizstāt 91.pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

107.  93.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "trīssimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

108.  94.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "simt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

109.  95.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "simt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

110. Aizstāt 96.pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

111. Aizstāt 97.pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

112. Aizstāt 98.pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

113.  98.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "trīssimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro".

114. Aizstāt 98.2 pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

115.  99.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divdesmit līdz tūkstoš divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz tūkstoš astoņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divdesmit līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz divtūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divdesmit līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

116.  100.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit euro" un vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

117.  101.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

118.  101.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

119.  102.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

120. Aizstāt 102.1 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

121.  102.2 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

122.  103.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

123. Aizstāt 103.1 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

124.  103.3 pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "desmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

125.  103.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz septiņsimt euro".

126. Aizstāt 103.6 pantā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro".

127.  103.7 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

128.  103.8 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz četrsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

129. Aizstāt 103.9 pantā vārdus "simt līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

130.  103.10 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "divtūkstoš piecsimt līdz trīstūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "trīstūkstoš sešsimt līdz piectūkstoš euro".

131.  103.11 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "trīssimt piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "četrtūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "piectūkstoš septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "četrsimt līdz četrsimt deviņdesmit latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz sešsimt deviņdesmit euro" un vārdus "trīstūkstoš līdz seštūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt līdz astoņtūkstoš piecsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "sešsimt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "septiņtūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "desmittūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "sešsimt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "seštūkstoš piecsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "deviņtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

132.  103.12 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divtūkstoš piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīstūkstoš sešsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

133. Aizstāt 103.13 pantā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

134. Aizstāt 105.pantā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro".

135.  105.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīsdesmit euro" un vārdus "desmit līdz septiņdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz simt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro".

136.  105.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz divsimt desmit euro".

137. Aizstāt 105.3 pantā vārdus "pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz septiņdesmit euro".

138.  105.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz septiņdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz simt desmit euro" un vārdus "desmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro".

139.  105.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro".

140.  105.7 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

141.  106.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "septiņdesmit pieciem līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

142. Aizstāt 106.1 pantā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro".

143.  106.2 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

144. Aizstāt 106.3 pantā vārdus "pieciem līdz septiņdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz simt desmit euro" un vārdus "desmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz divsimt desmit euro".

145.  106.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

146.  107.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz divsimt desmit euro" un vārdus "desmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro".

147.  108.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

148.  108.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

149.  108.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz divsimt desmit euro" un vārdus "desmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

150.  108.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz divsimt desmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "desmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

151. Aizstāt 108.4 pantā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro".

152. Aizstāt 108.5 pantā vārdus "pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz septiņdesmit euro".

153.  109.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro" un vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pieciem līdz desmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz piecpadsmit euro" un vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "pieciem latiem" ar vārdiem "septiņiem euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro".

154.  110.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit līdz divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīsdesmit pieciem euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pieciem latiem" ar vārdiem "septiņiem euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pieciem līdz desmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz piecpadsmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro".

155. Aizstāt 110.1 pantā vārdus "trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt euro".

156. Aizstāt 110.2 pantā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

157. Aizstāt 110.3 pantā vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

158. Aizstāt 110.4 pantā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

159.  111.pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

160. Aizstāt 112.pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

161. Aizstāt 113.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

162. Aizstāt 114.pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

163. Aizstāt 114.1 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

164. Aizstāt 114.2 pantā vārdus "tūkstoš septiņsimt latiem līdz divtūkstoš astoņsimt latiem" ar vārdiem "trīstūkstoš līdz piectūkstoš euro".

165. Aizstāt 114.3 pantā vārdus "divtūkstoš divsimt līdz trīstūkstoš sešsimt latiem" ar vārdiem "trīstūkstoš simt līdz piectūkstoš simt euro".

166. Aizstāt 115.pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

167. Aizstāt 115.1 pantā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

168.  116.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā, piektajā un sestajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīstūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

169.  116.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

170.  116.2 pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

171. Aizstāt 116.3 pantā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

172. Aizstāt 116.4 pantā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

173.  117.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem latiem" ar vārdiem "septiņiem euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz trīsdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz četrdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "četrdesmit līdz septiņdesmit latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz simt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divdesmit līdz četrdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "pieciem līdz desmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz piecpadsmit euro".

174. Aizstāt 117.2 pantā vārdus "četrdesmit līdz sešdesmit latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro".

175. Aizstāt 117.3 pantā vārdus "divdesmit līdz četrdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro".

176. Aizstāt 117.4 pantā vārdus "divdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

177.  117.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz četrdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz piecdesmit pieciem euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "septiņdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "simt līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

178.  117.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "septiņdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "simt līdz simt četrdesmit euro".

179.  117.7 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "trīssimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

180.  117.8 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīssimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

181. Aizstāt 117.9 pantā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

182. Aizstāt 117.10 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

183. Aizstāt 117.11 pantā vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro".

184.  120.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latiem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit latiem līdz simt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro".

185. Aizstāt 134.pantā vārdus "divdesmit latiem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

186. Aizstāt 137.pantā vārdus "piecpadsmit latiem" ar vārdiem "divdesmit euro".

187.  137.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro".

188.  138.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro".

189.  139.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

190.  139.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

191.  140.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt piektajā un sestajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

192. Aizstāt 144.pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

193. Aizstāt 145.pantā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro".

194.  146.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

195.  146.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

196.  146.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

197.  146.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

198. Aizstāt 146.4 pantā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

199.  146.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

200. Aizstāt 147.pantā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

201. Aizstāt 147.1 pantā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro".

202.  148.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

203.  148.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

204. Aizstāt 148.2 pantā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro".

205.  149.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

206.  149.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divu latu" ar vārdiem "trīs euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divsimt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "četrsimt latu" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt četrpadsmitajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro".

207.  149.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro" un vārdus "divdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "divdesmit līdz četrdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "simt divdesmit latu" ar vārdiem "simt septiņdesmit euro" un vārdus "astoņsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

208.  149.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pieciem līdz divdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīsdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "desmit līdz trīsdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz četrdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro".

209.  149.7 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt piektajā un sestajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro".

210.  149.8 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt astotajā un devītajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt desmitajā un vienpadsmitajā daļā vārdus "sešdesmit latu" ar vārdiem "astoņdesmit piecu euro";

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "astoņdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "simt divdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "sešdesmit latu" ar vārdiem "astoņdesmit piecu euro";

aizstāt četrpadsmitajā un piecpadsmitajā daļā vārdus "astoņdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "simt divdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt sešpadsmitajā daļā vārdus "simt līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt septiņpadsmitajā daļā vārdus "astoņdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "simt divdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt astoņpadsmitajā daļā vārdus "simt līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt deviņpadsmitajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt divdesmitajā daļā vārdus "divsimt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt divdesmit pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt divdesmit otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt divdesmit trešajā daļā vārdus "trīssimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt divdesmit ceturtajā daļā vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt divdesmit piektajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro".

211.  149.9 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "četrdesmit līdz sešdesmit latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro";

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro".

212.  149.10 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

213.  149.11 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīsdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

214.  149.12 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro".

215.  149.13 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīsdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro".

216.  149.14 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "četrdesmit līdz sešdesmit latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt astotajā un devītajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

217.  149.15 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz četrsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "astoņdesmit latu" ar vārdiem "simt divdesmit euro" un vārdus "sešsimt līdz astoņsimt latiem" ar vārdiem "astoņsimt piecdesmit līdz tūkstoš divsimt euro";

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus "simt divdesmit latu" ar vārdiem "simt septiņdesmit euro" un vārdus "astoņsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt septītajā un astotajā daļā vārdus "simt divdesmit latu" ar vārdiem "simt septiņdesmit euro" un vārdus "astoņsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

218.  149.16 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "pieciem līdz četrdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz piecdesmit pieciem euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

219.  149.17 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

220.  149.18 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

221.  149.19 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro".

222.  149.20 pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro".

223. Aizstāt 149.21 pantā vārdus "pieciem līdz divdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīsdesmit euro".

224. Aizstāt 149.22 pantā vārdus "pieciem līdz divdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīsdesmit euro".

225.  149.23 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pieciem līdz divdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīsdesmit euro".

226.  149.24 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "četrdesmit līdz astoņdesmit latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz simt divdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz četrdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro" un vārdus "sešdesmit līdz astoņdesmit latiem" ar vārdiem "astoņdesmit pieciem līdz simt divdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt septītajā un astotajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "četrdesmit līdz sešdesmit latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un sešpadsmitajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt septiņpadsmitajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt astoņpadsmitajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt deviņpadsmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt divdesmitajā daļā vārdus "sešdesmit latu" ar vārdiem "astoņdesmit piecu euro";

aizstāt divdesmit pirmajā daļā vārdus "desmit līdz četrdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz piecdesmit pieciem euro", vārdus "četrdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

227.  149.25 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "četrdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "četrdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "piecdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt piektajā un sestajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "sešdesmit līdz astoņdesmit latiem" ar vārdiem "astoņdesmit pieciem līdz simt divdesmit euro".

228.  149.26 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

229.  149.27 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro".

230.  149.28 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro".

231.  149.29 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro".

232. Aizstāt 149.30 pantā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro".

233.  149.31 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro".

234.  149.32 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro".

235.  149.33 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņdesmit euro", vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīsdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt astoņdesmit euro", vārdus "četrsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "simt divdesmit pieciem līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt astoņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro", vārdus "tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš trīssimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš trīssimt līdz piectūkstoš septiņsimt euro" un vārdus "četrsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro", vārdus "divsimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt divdesmitajā daļā vārdus "piecdesmit latu" ar vārdiem "septiņdesmit euro", vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt divdesmit pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt divdesmit otrajā daļā vārdus "divsimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

236.  149.34 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz simt četrdesmit euro", vārdus "simt līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš euro", vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro", vārdus "trīssimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro", vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "četrsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro", vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro", vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro", vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "divdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt četrpadsmitajā daļā vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro";

aizstāt piecpadsmitajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt sešpadsmitajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt septiņpadsmitajā daļā vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt astoņpadsmitajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt deviņpadsmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

237.  149.35 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "desmit līdz divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīsdesmit pieciem euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt piektajā un sestajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "divsimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro".

238.  149.36 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divu latu" ar vārdiem "trīs euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecu latu" ar vārdiem "septiņu euro" un vārdus "divdesmit piecu latu" ar vārdiem "trīsdesmit piecu euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "desmit līdz divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīsdesmit pieciem euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divdesmit līdz četrdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro" un vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "četrdesmit latu" ar vārdiem "piecdesmit piecu euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "divsimt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "piecdesmit latu" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

239.  149.37 pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt otrās daļas 6.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt otrās daļas 9.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrās daļas 10.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt otrās daļas 11.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt otrās daļas 12.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt trešās daļas 6.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt ceturtās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt ceturtās daļas 2.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt ceturtās daļas 3.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt ceturtās daļas 4.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt ceturtās daļas 5.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt ceturtās daļas 6.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt piektās daļas 2.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt piektās daļas 3.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt sestās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt sestās daļas 2.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt sestās daļas 3.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

240.  149.38 pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt sestās daļas 1.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt sestās daļas 2.punktā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt devītajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro" un vārdus "trīsdesmit latu" ar vārdiem "četrdesmit euro";

aizstāt desmitās daļas 1. un 2.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt desmitās daļas 3.punktā vārdus "trīsdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt desmitās daļas 4.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt desmitās daļas 5. un 6.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt desmitās daļas 7.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt desmitās daļas 8. un 9.punktā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt četrpadsmitajā daļā vārdus "divsimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt piecpadsmitajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt sešpadsmitajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt septiņpadsmitajā daļā vārdus "divsimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt astoņpadsmitajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt deviņpadsmitajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt divdesmitās daļas 1.punktā vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt divdesmitās daļas 2.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt divdesmitās daļas 3.punktā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt divdesmitās daļas 4.punktā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt divdesmitās daļas 5.punktā vārdus "trīsdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt divdesmitās daļas 6.punktā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt divdesmit pirmajā un divdesmit otrajā daļā vārdus "divsimt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt divdesmit trešajā un divdesmit ceturtajā daļā vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

241.  149.39 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš simt euro".

242. Aizstāt 150.pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

243. Aizstāt 150.1 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

244. Aizstāt 150.2 pantā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrpadsmit tūkstoš euro".

245. Aizstāt 150.3 pantā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrpadsmit tūkstoš euro".

246.  152.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro", vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

247.  152.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz trīstūkstoš sešsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

248.  152.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz trīstūkstoš sešsimt euro".

249. Aizstāt 152.6 pantā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

250.  155.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz divsimt desmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "desmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

251.  155.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "trīssimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt euro".

252.  155.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

253. Aizstāt 155.4 panta otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

254. Aizstāt 155.5 pantā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "desmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņsimt euro".

255. Aizstāt 155.6 pantā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

256. Aizstāt 155.8 pantā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro" un vārdus "piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt euro".

257.  155.10 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

258. 155.11 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

259. 155.12 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

260. 155.13 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

261. 155.14 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

262. 155.15 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "trīssimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīssimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "piecsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņsimt astoņdesmit euro".

263. Aizstāt 155.16 pantā vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

264.  155.17 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz septiņsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

265. 156.1 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro" un vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

266. 156.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz sešsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz astoņsimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

267. 156.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

268. 156.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

269. Aizstāt 156.5 pantā vārdus "desmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit euro".

270. 156.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

271. Aizstāt 158.2 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

272. Aizstāt 158.3 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

273. Aizstāt 158.4 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

274. Aizstāt 158.5 pantā vārdus "piecsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

275. Aizstāt 159.pantā vārdus "simt līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro".

276. Aizstāt 159.2 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

277. Aizstāt 159.3 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

278. Aizstāt 159.4 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

279. Aizstāt 159.7 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

280.  159.8 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit viena lata līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit viena līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt viena lata līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit viena līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit viena lata līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit viena līdz septiņsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "desmit latu" ar vārdiem "piecpadsmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt līdz septiņsimt euro" un vārdus "piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

281.  159.9 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

282.  160.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

283.  163.1 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "četrsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "simt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro".

284.  163.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro".

285. Aizstāt 165.2 pantā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

286. Aizstāt 165.4 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

287. Aizstāt 165.7 pantā vārdus "simt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz septiņsimt euro".

288.  165.8 pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro".

289.  165.9 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro".

290. Aizstāt 166.pantā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

291. Aizstāt 166.2 pantā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

292.  166.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz septiņsimt euro".

293.  166.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro".

294. Aizstāt 166.7 pantā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro".

295. Aizstāt 166.8 pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

296.  166.9 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

297. Aizstāt 166.10 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

298.  166.11 pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "trīssimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

299.  166.12 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt euro".

300.  166.13 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro;

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

301. Aizstāt 166.14 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

302.  166.15 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

303. Aizstāt 166.17 pantā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

304.  166.20 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

305. 166.21 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simts tūkstoši latu" ar skaitli un vārdu "145 000 euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro".

306. Aizstāt 166.22 panta otrajā un trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

307. Aizstāt 166.23 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

308.  166.24 pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "simts tūkstoši latu" ar skaitli un vārdu "145 000 euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro".

309. Aizstāt 166.25 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

310. Aizstāt 166.27 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

311. Aizstāt 166.28 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

312. Aizstāt 166.29 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

313. Aizstāt 166.30 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

314. Aizstāt 166.31 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

315. Aizstāt 166.32 pantā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro".

316.  166.33 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

317.  166.34 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

318. Aizstāt 166.35 pantā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

319. Aizstāt 166.36 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

320. Aizstāt 167.pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

321.  167.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro".

322.  167.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro".

323. Aizstāt 169.3 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

324. Aizstāt 170.1 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

325. Aizstāt 170.2 pantā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

326. Aizstāt 170.3 pantā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

327.  171.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

328.  171.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro".

329.  172.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

330.  172.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro".

331.  172.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro".

332.  172.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro".

333.  172.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro".

334.  172.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieciem līdz divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz trīsdesmit pieciem euro" un vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro" un vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

335.  173.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

336.  173.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "tūkstoš līdz divtūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz trīstūkstoš sešsimt euro".

337.  174.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro" un vārdus "piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

338. Aizstāt 174.4 pantā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

339.  174.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro".

340. Aizstāt 175.pantā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

341. Aizstāt 175.1 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

342. Aizstāt 175.2 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

343.  175.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

344. Aizstāt 175.4 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

345. Aizstāt 175.5 pantā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

346. Aizstāt 175.6 pantā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

347.  175.8 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro".

348. Aizstāt 175.9 pantā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

349. Aizstāt 175.10 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

350. Aizstāt 175.11 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

351. Aizstāt 176.pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

352. Aizstāt 176.1 pantā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro".

353. Aizstāt 177.pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

354. Aizstāt 178.pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

355.  179.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

356. Aizstāt 179.1 pantā vārdus "simt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

357.  179.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt euro".

358. Aizstāt 179.3 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro".

359.  181.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

360. Aizstāt 181.1 pantā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

361. Aizstāt 183.pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz tūkstoš četrsimt euro".

362. Aizstāt 183.1 pantā vārdus "desmit līdz simt latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt euro".

363. Aizstāt 183.2 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt euro".

364. Aizstāt 183.3 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt euro".

365. Aizstāt 185.pantā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

366. 186.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

367.  187.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz septiņdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

368. Aizstāt 187.1 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

369. Aizstāt 189.pantā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro".

370. Aizstāt 189.1 pantā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

371. 189.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "simt piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit līdz piecsimt euro".

372. Aizstāt 190.pantā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro".

373. Aizstāt 190.2 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro".

374. Aizstāt 190.3 pantā vārdus "desmit līdz divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "piecpadsmit līdz trīsdesmit pieciem euro".

375. Aizstāt 190.5 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro".

376. Aizstāt 190.6 pantā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

377. Aizstāt 190.7 pantā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro".

378. Aizstāt 190.8 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

379. 190.9 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

380. Aizstāt 190.10 pantā vārdus "piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt euro".

381. Aizstāt 190.11 pantā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

382. Aizstāt 190.12 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro".

383. Aizstāt 190.13 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

384. Aizstāt 190.14 pantā vārdus "trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit līdz divsimt desmit euro".

385. Aizstāt 190.15 pantā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

386. Aizstāt 194.pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

387.  194.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņdesmit euro".

388. Aizstāt 194.2 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

389.  194.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

390. 194.4 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "divdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecdesmit līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro".

391. Aizstāt 197.pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

392. Aizstāt 200.pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

393.  200.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

394. Aizstāt 201.2 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

395.  201.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

396. Aizstāt 201.4 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

397. 201.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro" un vārdus "tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "divtūkstoš simt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "divtūkstoš simt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divtūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "trīstūkstoš sešsimt euro".

398. 201.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

399. Aizstāt 201.7 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

400. Aizstāt 201.8 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

401. Aizstāt 201.9 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

402.  201.10 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņiem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro".

403. Aizstāt 201.12 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

404. Aizstāt 201.13 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "seštūkstoš latiem" ar vārdiem "astoņtūkstoš piecsimt euro".

405.  201.14 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "septiņdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "simt desmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro" un vārdus "divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt euro".

406. Aizstāt 201.15 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

407. Aizstāt 201.16 pantā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro" un vārdus "trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt euro".

408. Aizstāt 201.17 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

409. Aizstāt 201.18 pantā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

410.  201.26 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz divsimt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

411.  201.27 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

412. 201.28 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro".

413.  201.29 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro".

414.  201.30 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro".

415.  201.31 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro".

416.  201.32 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divtūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīstūkstoš sešsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

417. Aizstāt 201.33 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro".

418.  201.34 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro".

419.  201.35 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "piecsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt sestajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt septītajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro".

420. Aizstāt 201.36 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

421. Aizstāt 201.37 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro".

422. Aizstāt 201.39 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

423. Aizstāt 201.40 pantā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro".

424. Aizstāt 201.41 pantā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

425.  201.42 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

426. Aizstāt 201.43 pantā vārdus "trīsdesmit latiem" ar vārdiem "četrdesmit euro".

427. Aizstāt 201.44 pantā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro".

428. Aizstāt 201.45 pantā vārdus "divdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

429. 201.49 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

430.  201.50 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro".

431.  201.51 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

432.  201.52 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

433. 201.53 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

434.  201.54 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

435. Aizstāt 201.55 pantā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro".

436. Aizstāt 201.56 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

437. Aizstāt 201.57 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

438. Aizstāt 201.58 pantā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

439.  201.59 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

440.  201.60 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro".

441.  201.61 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro".

442.  201.62 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

443.  201.63 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt līdz divsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

444.  201.64 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

445.  201.65 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz trīssimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro".

446.  201.66 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro" un vārdus "piecdesmit līdz divsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz divsimt desmit euro" un vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro".

447.  202.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "simt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

448. Aizstāt 202.1 pantā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

449. Aizstāt 203.pantā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro".

450. Aizstāt 204.pantā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "trīsdesmit pieciem euro".

451. Aizstāt 204.1 pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

452.  204.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "astoņsimt latiem" ar vārdiem "tūkstoš divsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro" un vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt desmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "septiņsimt latiem" ar vārdiem "tūkstoš euro";

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus "trīssimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt astotajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

453.  204.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt līdz divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro".

454.  204.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

455.  204.7 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro", vārdus "simt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "tūkstoš līdz astoņtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz vienpadsmit tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "trīssimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "trīstūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro".

456. Aizstāt 204.8 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

457.  204.9 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro", vārdus "simt līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro" un vārdus "astoņsimt līdz astoņtūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš divsimt līdz vienpadsmit tūkstoš četrsimt euro".

458. Aizstāt 204.10 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

459. Aizstāt 204.11 pantā vārdus "piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz septiņsimt euro", vārdus "divsimt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "tūkstoš līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

460.  204.12 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

461.  204.13 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro" un vārdus "četrsimt latiem" ar vārdiem "piecsimt septiņdesmit euro";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "trīssimt latiem" ar vārdiem "četrsimt trīsdesmit euro" un vārdus "sešsimt latiem" ar vārdiem "astoņsimt piecdesmit euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "četrsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "sešsimt četrdesmit euro" un vārdus "deviņsimt latiem" ar vārdiem "tūkstoš trīssimt euro".

462.  204.14 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro".

463.  204.15 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro" un vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt piektajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro".

464. Aizstāt 204.16 pantā vārdus "simt līdz trīssimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz piecsimt euro" un vārdus "piecsimt līdz piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro".

465. Aizstāt 204.17 pantā vārdus "simt līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit līdz septiņsimt euro".

466.  211.1 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "simt latus" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

467. Aizstāt 211.2 pantā vārdus "divdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

468. Aizstāt 211.4 pantā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

469. Aizstāt 214.pantā vārdus "simt latus" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

470. Aizstāt 214.1 pantā vārdus "četrdesmit latus" ar vārdiem "piecdesmit piecus euro".

471. Aizstāt 215.1 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

472. Aizstāt 215.3 pantā vārdus "desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrpadsmit tūkstoš euro" un vārdus "piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt euro".

473. Aizstāt 215.9 pantā vārdus "desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrpadsmit tūkstoš euro".

474.  215.10 pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

475.  216.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "piecpadsmit latiem" ar vārdiem "divdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "piecpadsmit latiem" ar vārdiem "divdesmit euro".

476.  228.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "seštūkstoš latiem" ar vārdiem "astoņtūkstoš piecsimt euro";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

477.  230.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

478.  230.5 pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro".

479.  231.pantā:

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt euro";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "divtūkstoš latiem" ar vārdiem "divtūkstoš deviņsimt euro";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "divdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

480.  231.1 pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "trīstūkstoš latiem" ar vārdiem "četrtūkstoš trīssimt euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "tūkstoš četrsimt euro".

481.  231.2 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt trešajā daļā vārdus "divdesmit latiem" ar vārdiem "trīsdesmit euro".

482.  233.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "desmittūkstoš latiem" ar vārdiem "četrpadsmit tūkstoš euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "septiņtūkstoš latiem" ar vārdiem "desmittūkstoš euro";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "piectūkstoš latiem" ar vārdiem "septiņtūkstoš simt euro".

483.  236.2 pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

484. Aizstāt 236.3 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

485. Aizstāt 236.5 pantā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

486.  236.9 pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "piecsimt latiem" ar vārdiem "septiņsimt euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "divsimt latiem" ar vārdiem "divsimt astoņdesmit euro";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

487.  236.12 pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "tūkstoš piecsimt latiem" ar vārdiem "divtūkstoš simt euro";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "trīssimt piecdesmit euro".

488. Aizstāt 250.pantā vārdus "divdesmit latu" ar vārdiem "trīsdesmit euro" un vārdus "četrdesmit latus" ar vārdiem "piecdesmit piecus euro".

489. Aizstāt 270.pantā vārdus "simt latus" ar vārdiem "simt četrdesmit euro".

490. Aizstāt 289.7 panta otrajā daļā skaitli un vārdu "50 latu" ar vārdiem "septiņdesmit euro".

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 26.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 15.oktobrī

01.01.2014