Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-20

Jelgavā 2013.gada 26.septembrī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013.gada 26.septembra lēmumu Nr. 12/36

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 25.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
"
15.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.15/1) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 27.1.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 100 (simts latu)" ar skaitli un vārdu "142,29 euro" un skaitli un vārdus "Ls 180 (viens simts astoņdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "256,12 euro";

1.2. aizstāt saistošo noteikumu 27.1.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 75 (septiņdesmit piecu latu)" ar skaitli un vārdu "106,72 euro" un vārdus un skaitli "Ls 160 (viens simts sešdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "227,66 euro";

1.3. aizstāt saistošo noteikumu 27.1.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 110 (viens simts desmit latu)" ar skaitli un vārdu "156,52 euro" un vārdus un skaitli "Ls 90 (deviņdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "128,06 euro";

1.4. aizstāt saistošo noteikumu 27.1.4.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 100 (viens simts latu)" ar skaitli un vārdu "142,29 euro" un vārdus un skaitli "Ls 90 (deviņdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "128,06 euro";

1.5. aizstāt saistošo noteikumu 27.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 40 (četrdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "56,91 euro" un vārdus un skaitli "Ls 90 (deviņdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "128,06 euro";

1.6. aizstāt saistošo noteikumu 30.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 115 (viens simts piecpadsmit latu)" ar skaitli un vārdu "163,63 euro";

1.7. aizstāt saistošo noteikumu 30.1.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 180 (viens simts astoņdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "256,12 euro";

1.8. aizstāt saistošo noteikumu 30.1.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 90 (deviņdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "128,06 euro";

1.9. aizstāt saistošo noteikumu 30.1.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 160 (viens simts sešdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "227,66 euro";

1.10. aizstāt saistošo noteikumu 30.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 120 (viens simts divdesmit latu) ar skaitli un vārdu "170,74 euro" un vārdus un skaitli "Ls 90 (deviņdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "128,06 euro";

1.11. aizstāt saistošo noteikumu 31.punktā vārdus un skaitli "Ls 45 (četrdesmit piecu latu)" ar skaitli un vārdu "64,03 euro";

1.12. aizstāt saistošo noteikumu 35.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 175 (viens simts septiņdesmit piecu latu)" ar skaitli un vārdu "249,00 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.01.2014