Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.60

Rīgā 2013.gada 7.oktobrī (prot. Nr.8, 17.§)

Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2009.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.5) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44.punktu";

1.2. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kopsumma kalendārajā gadā ir 163,63 euro.";

1.3. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Pašvaldības atlīdzības apmērs ir 213,43 euro mēnesī.";

1.4. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Par nepilnu mēnesi pašvaldības atlīdzības apmērs tiek piešķirts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības summu 213,43 euro mēnesī.";

1.5. svītrot 31.punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

3. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr.13 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.60 "Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2009.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.32 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.32) izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrota atsauce uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu. Saistošie noteikumi tika sagatavoti, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 6.septembra atzinumu Nr.18-6/8410.
Svītrots saistošo noteikumu Nr.32 31.punkts, kas noteica atbildīgo iestādi par saistošo noteikumu Nr.32 izpildes novērošanu.
Lai nodrošinātu tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai, saistošo noteikumu Nr.32 11., 17. un 21.punkts izteikts jaunā redakcijā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2014