Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.59

Rīgā 2013.gada 7.oktobrī (prot. Nr.8, 16.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.10; 2010, Nr.6) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu";

1.2. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pabalsta apmērs ir 142,29 euro par katru jaundzimušo bērnu.";

1.3. aizstāt 8.punktā vārdus "Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas" ar vārdiem "Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas";

1.4. svītrot 24.punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

3. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr.20 "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.59 "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.147) izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrota atsauce uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 6.septembra atzinumu Nr.18-6/8399.
Saistošo noteikumu Nr.147 8.punktā precizēts Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas nosaukums.
Svītrots saistošo noteikumu Nr.147 24.punkts, kas nosaka atbildīgo iestādi par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.
Lai nodrošinātu tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai, saistošo noteikumu Nr.147 6.punkts izteikts jaunā redakcijā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2014