Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā

Izdarīt Konsolidēto gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2008, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 166.nr.; 2013, 142.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) bilances kopsumma - 1 400 000 euro;

2) neto apgrozījums - 3 400 000 euro;".

2. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus "lieto Latvijas naudas vienību - latu -" ar vārdiem "par vērtības mēru lieto euro".

3. Aizstāt 14.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

4. 17.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai konsolidētajā gada pārskatā iekļautu ārvalstī reģistrētu koncerna meitas sabiedrību, ārvalsts valūtā sagatavoto šīs sabiedrības gada pārskatu pārrēķina euro. Izdarot pārrēķinus, ievēro šādus noteikumus:

1) aktīvus un pasīvus (līdzekļus, saistības un pašu kapitālu) pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās;

2) ieņēmumus un izdevumus (izmaksas) pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma dienā. Par darījuma dienu uzskata attiecīgi naudas saņemšanas vai maksāšanas dienu, preču un pakalpojumu pirkšanas vai pārdošanas dienu, kā arī jebkuru citu dienu, kurā faktiski tiek iegūti vai atsavināti līdzekļi (rodas vai izbeidzas saistības) un tiek pārņemti vai nodoti visi ar īpašumu saistītie riski.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) pārrēķināšanai euro drīkst izmantot nedēļas, mēneša vai pārskata gada vidējo konkrētās ārvalstu valūtas kursu, kas aprēķināts, saskaitot visās attiecīgā laikposma kalendāra dienās spēkā esošo grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu un iegūto kopsummu dalot ar attiecīgā laikposma kalendāra dienu skaitu."

5. Aizstāt 27.panta otrajā daļā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

6. Aizstāt 28.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu "lata" ar vārdu "euro".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Grozījumi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā, 11.panta otrajā daļā, 14.panta otrās daļas 2.punktā, 17.pantā, 27.panta otrajā daļā un 28.panta pirmās daļas 1.punktā, kas izdarīti saistībā ar pāreju uz euro, ir piemērojami konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2014.pārskata gadu."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

01.01.2014