Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā

Izdarīt Publiskās un privātās partnerības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 140.nr.; 2013, 183.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 37.panta pirmās daļas 5.punktā un ceturtās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "150 euro".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20., 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"19. Grozījumi šā likuma 37.panta pirmās daļas 5.punktā un ceturtās daļas 2.punktā, ar kuriem skaitlis un vārds "100 latus" tiek aizstāts ar skaitli un vārdu "150 euro", stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

20. Ja finanšu un ekonomiskie aprēķini iesniegti līdz 2013.gada 31.decembrim, kompetentās institūcijas šā likuma 15.panta pirmajā daļā minētajos atzinumos informāciju no finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem, kas ietver summas latos, norāda summās euro, pārrēķinu veicot atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem.

21. Līdz 2013.gada 31.decembrim izsludinātās šā likuma 17.panta pirmajā daļā minētās koncesijas procedūras pabeidz, tai skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās koncesijas procedūras izsludināšanas dienā, ievērojot šo pārejas noteikumu 22., 23. un 24.punktā minētos nosacījumus.

22. Grozījumu šā likuma 37.panta pirmās daļas 5.punktā, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī un aizstāj skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "150 euro", attiecina uz pretendentu un citām šā likuma 37.panta pirmās daļas 8.punktā minētajām personām, ja nodokļu parādu esamību pārbauda par dienu, kas ir pēc 2013.gada 31.decembra, neatkarīgi no paziņojumā par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā vai koncesijas procedūras dokumentos ietvertajiem noteikumiem.

23. Ja naudas summas piedāvājumā, uz kura pamata pēc 2013.gada 31.decembra tiek slēgts līgums, norādītas latos, publiskais partneris attiecīgo līgumā ietveramo informāciju izsaka euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem.

24. Publicējot paziņojumu pēc 2013.gada 31.decembra, publiskais partneris latos norādīto summu pārrēķina euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem un attiecīgo informāciju paziņojumā norāda euro.

25. Publiskais un privātais partneris ir tiesīgs grozīt publiskās un privātās partnerības līgumu, lai konvertētu tajā noteiktās summas latos uz euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otrajai daļai."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

18.10.2013