Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 6.nr.; 2009, 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 91.nr.; 2012, 24., 109.nr.; 2013, 129., 183.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā:

skaitli un vārdu "3000 latu" ar skaitli un vārdu "4000 euro";

skaitli un vārdu "30 000 latu" ar skaitli un vārdu "42 000 euro";

skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "14 000 euro";

skaitli un vārdu "120 000 latu" ar skaitli un vārdu "170 000 euro";

skaitli un vārdu "100 lati" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "150 euro".

2. Aizstāt 5.pantā skaitli un vārdu "70 000 latu" ar skaitli un vārdu "99 000 euro".

3. Aizstāt 20.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "3 000 000 latu" ar skaitli un vārdu "4 269 000 euro".

4. Aizstāt 22.panta trešajā daļā skaitli un vārdu "500 000 latu" ar skaitli un vārdu "711 000 euro".

5. Aizstāt 71.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "20 000 latu" ar skaitli un vārdu "28 000 euro".

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 52., 53., 54., 55., 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"52. Grozījumi šajā likumā par latu konvertāciju uz euro stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

53. Līdz 2013.gada 31.decembrim izsludinātās šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras un šā likuma 8.panta septītajā daļā un 8.1 pantā minētos iepirkumus pabeidz, tai skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras vai iepirkuma izsludināšanas dienā, ievērojot šo pārejas noteikumu 54., 55. un 56.punktā minētos nosacījumus.

54. Grozījumu šā likuma tekstā, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī un aizstāj skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "150 euro", attiecina uz kandidātu, pretendentu un citām šā likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām, ja nodokļa parādu esamību pārbauda par dienu, kas ir pēc 2013.gada 31.decembra, neatkarīgi no paziņojumā par plānoto līgumu, paziņojumā par līgumu, paziņojumā par veicamo iepirkumu un iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos ietvertajiem noteikumiem.

55. Ja naudas summas piedāvājumā, uz kura pamata pēc 2013.gada 31.decembra tiek slēgts līgums vai vispārīgā vienošanās, norādītas latos, pasūtītājs attiecīgo līgumā vai vispārīgās vienošanās tekstā ietveramo informāciju izsaka euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem.

56. Publicējot paziņojumu pēc 2013.gada 31.decembra, pasūtītājs latos norādīto summu pārrēķina euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem un attiecīgo informāciju paziņojumā norāda euro.

57. Ja pasūtītājs groza iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, lai konvertētu latos noteiktās summas uz euro, tas ievēro Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu. Šādi grozījumi netiek uzskatīti par būtiskiem grozījumiem šā likuma 67.1 panta izpratnē."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

18.10.2013