Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.; 2011, 204.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 1.punkta "b" apakšpunktā skaitli un vārdu "70 000 latu" ar skaitli un vārdu "100 000 euro".

2. Aizstāt 2.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "500 latu" ar skaitli un vārdu "720 euro".

3. 2.1 pantā:

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "150 latu" ar skaitli un vārdu "213,43 euro";

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus un skaitļus "kas noteikta 0,03 latu apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 40 latu mēnesī" ar vārdiem un skaitļiem "kas noteikta 0,04 euro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 euro mēnesī".

4. Aizstāt 4.panta pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "70 000 latu" ar skaitli un vārdu "100 000 euro".

5. Aizstāt 5.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "500 latu" ar skaitli un vārdu "720 euro".

6. Aizstāt 6.panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "500 latu" ar skaitli un vārdu "720 euro".

7. Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu noapaļo līdz euro un centiem, atmetot 0,49 centus un mazāk un noapaļojot līdz centam 0,50 centus un vairāk."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

01.01.2014