Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.; 2009, 2., 11., 13., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205.nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206.nr.; 2011, 68., 80., 85., 169.nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203.nr.; 2013, 61., 92., 187.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus "latos un santīmos" ar vārdiem "euro un centos".

2.  15.panta trešajā daļā:

aizstāt 5.punktā vārdus "tūkstoš latu" ar skaitli un vārdu "1500 euro";

aizstāt 5.1 punktā skaitli un vārdu "2000 latu" ar skaitli un vārdu "3000 euro".

3.  Izteikt 15.2 panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļu maksātājs šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, ja tā neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz 1 430 000 euro un darījuma summa pārsniedz 14 300 euro, darījumu cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai) pamato, norādot šādu informāciju:".

4. Aizstāt 16.1 panta pirmajā daļā vārdus "vienu miljonu latu" ar skaitli un vārdu "1 430 000 euro".

5. 18.pantā:

aizstāt pirmās daļas 8.punktā skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "150 euro";

aizstāt piektajā daļā skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "150 euro".

6. Aizstāt 24.panta pirmās daļas 3.punktā skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "14 300 euro".

7. Aizstāt 24.1 panta ceturtajā daļā skaitli un vārdu "5000 vai vairāk latu" ar skaitli un vārdu "7200 vai vairāk euro".

8. Aizstāt 26.panta 6.1 daļā skaitli un vārdu "10 latiem" ar skaitli un vārdu "15 euro".

9.  30.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā skaitli un vārdu "1000 latu" ar skaitli un vārdu "1500 euro";

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā skaitli un vārdu "5000 latu" ar skaitli un vārdu "7200 euro";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "5000 latu" ar skaitli un vārdu "7200 euro";

aizstāt septītajā daļā skaitli un vārdu "2000 latu" ar skaitli un vārdu "3000 euro".

10. Aizstāt 34.1 panta vienpadsmitajā daļā skaitli un vārdu "1000 latu" ar skaitli un vārdu "1500 euro".

11. Aizstāt 51.panta otrajā daļā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

01.01.2014