Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1021

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī (prot. Nr.51 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta 11.daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 37.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdu "(pielikums)" ar skaitļiem un vārdiem "(1. un 2.pielikums)".

2. Papildināt noteikumus ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

10. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

11. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu."

3. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "1.pielikums".

4. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.februāra
noteikumiem Nr.96

Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi un samaksas apmērs

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN (euro)

1. Dokumenta meklēšana arhīvā:      
1.1. ir zināmi lietas dati2

1 lieta

0,85

0,00

0,85

1.2. nav zināmi lietas dati2

1 lieta

1,71

0,00

1,71

2. Dokumenta atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniska dokumenta izdrukāšana)

1 lappuse

0,14

0,00

0,14

3. Personas datu aizklāšana (anonimizēšana) dokumenta atvasinājumā

1 lappuse

1,85

0,00

1,85

4. Dokumenta cauršūšana

1 dokuments

0,43

0,00

0,43

5. Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana

1 dokuments

2,85

0,00

2,85

6. Dokumentu nosūtīšana pa faksu (Latvijas robežās)

1 sūtījums

0,71

0,00

0,71

7. Izziņas izsniegšana

1 dokuments

2,85

0,00

2,85

8. Skaņas ieraksta kopijas izgatavošana (viena skaņas ieraksta datne)

1 CD matrica

2,42

0,00

2,42

9. Dokumentu ierakstīšana datu nesējā

1 CD matrica

2,42

0,00

2,42

10. Laikrakstā ievietojama tiesas sludinājuma sagatavošana un izsniegšana

1 dokuments

1,71

0,00

1,71

11. Tiesā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana

1 dokuments

Maksu aprēķina, izmantojot formulu3

0,00

Maksu aprēķina, izmantojot formulu3

Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
2 Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas līdz 2002.gada 31.decembrim, - lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai - vārds, uzvārds un personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs) un pirmās instances nolēmuma pieņemšanas datums. Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas no 2003.gada 1.janvāra, - lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai - vārds, uzvārds vai personas kods; juridiskai personai - nosaukums vai reģistrācijas numurs) vai lietas numurs, vai arhīva numurs.
3 Maksu par pakalpojumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Cena = 0,14 x a + 3,27, kur
a - tiesā iesniedzama dokumenta lappušu skaits."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs,
kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns

04.10.2013