Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1013

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī (prot. Nr.51 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību"
13.panta ceturtās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 185.nr.; 2012, 53.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu "25 000 latu" ar skaitli un vārdu "40 000 euro";

1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Gada pārskatā par vērtības mēru lieto euro, noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. Gada pārskatu sagatavo valsts valodā.";

1.3. aizstāt 8.punktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "150 euro";

1.4. izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Postenī "Debitori" norāda naudas summas, kuras reliģiskajai organizācijai ir tiesības saņemt no citām personām. Ja debitoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto novērtējuma palielinājumu euro (turpmāk - pozitīvā starpība) iegrāmato ieņēmumos, bet novērtējuma samazinājumu euro (turpmāk - negatīvā starpība) noraksta izdevumos.

19. Postenī "Nauda" norāda reliģiskās organizācijas kasē esošās skaidras naudas summu un bankas kontos esošās bezskaidras naudas summas. Ja kasē vai bankas kontā ir nauda ārvalsts valūtā, to norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtas atlikuma pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato ieņēmumos, bet negatīvo starpību noraksta izdevumos.";

1.5. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Ja kreditoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato izdevumos, bet negatīvo starpību - ieņēmumos.";

1.6. izteikt 31.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3. ar naudas aizdevumiem, avansa maksājumiem vai parādu atmaksāšanu saistītos izdevumus. Ieņēmumus un izdevumus ārvalstu valūtā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda, pārrēķinātus euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu šo ieņēmumu saņemšanas vai izdevumu veikšanas dienas sākumā.";

1.7. izteikt 37.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā postenī norāda arī pozitīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro, kā arī negatīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro.";

1.8. izteikt 43.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. negatīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro, kā arī pozitīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo vērtspapīru atlikumi pārskata gada beigās novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, šajā postenī norāda izdevumos norakstīto starpību;";

1.9. papildināt noteikumus ar 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Pirmajā gada pārskatā, kurā par vērtības mēru lieto euro, attiecīgos iepriekšējā pārskata gada datus, arī ziedojumu un dāvinājumu pārskata postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" esošos atlikumus latos pārrēķina uz euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

01.01.2014