Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 1., 24.nr.; 2009, 13., 15., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 178., 206.nr.; 2011, 103., 117., 184., 204.nr.; 2012, 190.nr.; 2013, 80.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 35.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Šīs robežas tiek noteiktas euro atbilstoši valūtu maiņas kursiem, ko piemēro, sagatavojot gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu."

2. Papildināt 36.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Finanšu ministrs ir tiesīgs izsniegt valsts aizdevumu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" 10 500 000,00 latu apmērā, lai nodrošinātu skaidras naudas - euro - saņemšanu no valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" apkalpojošās kredītiestādes - akciju sabiedrības "Citadele banka" no 2013.gada 10.decembra līdz 31.decembrim - latu skaidras naudas nomaiņai pret euro Euro ieviešanas kārtības likuma 8.panta otrajā daļā noteiktajā nomaiņas periodā. Attiecībā uz šo aizdevumu netiek piemēroti šā likuma 36.panta ceturtās daļas nosacījumi un aizdevuma līgumā iekļaujami šādi nosacījumi:

1) valsts aizdevuma izsniegšanas termiņš - līdz 2013.gada 10.decembrim;

2) valsts aizdevuma atmaksas termiņš - līdz Euro ieviešanas kārtības likuma 8.panta otrajā daļā minētā nomaiņas perioda beigām;

3) valsts aizdevuma procentu likme tiek noteikta aizdevuma līguma noslēgšanas dienā atbilstoši valdības finanšu resursu piesaistīšanas izmaksām, un tiek piemērota maksa par valsts aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu;

4) valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;

5) valsts aizdevums tiek izsniegts bez nodrošinājuma;

6) valsts aizdevuma izlietošanu un atmaksu uzrauga Satiksmes ministrija."

3. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 71.punktu šādā redakcijā:

"71. Grozījumi šā likuma 35.panta ceturtās daļas otrajā teikumā un 37.panta pirmajā daļā saistībā ar pāreju uz euro stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 3.oktobrī

04.10.2013
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.