Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 16., 22.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 23.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 154.nr.) šādus grozījumus:

1. 24.panta trešajā daļā:

aizstāt skaitli un vārdu "2000 latu" ar skaitli un vārdu "2800 euro";

aizstāt skaitli un vārdu "200 latu" ar skaitli un vārdu "280 euro".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"17. Grozījumi šā likuma 24.panta trešajā daļā (ar kuriem kooperatīvās sabiedrības minimālais pamatkapitāls tiek izteikts euro) stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

18. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, Uzņēmumu reģistrs var pieņemt lēmumu par kooperatīvās sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja dibināšanas dokumentos pamatkapitāls un pajas nominālvērtība izteikta latos un pieteikums par kooperatīvās sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā iesniegts Uzņēmumu reģistram līdz 2013.gada 31.decembrim.

19. Ja kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls izteikts latos, tad, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, pamatkapitāla lielums nedrīkst būt mazāks par šā likuma 24.panta trešajā daļā noteikto lielumu, kas pārrēķināts veselos latos, ievērojot latu apmaiņas kursu pret euro, kuru noteikusi Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140.panta 3.punktu.

20. Ja kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls izteikts latos, no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.jūlijam tā piesaka Uzņēmumu reģistram statūtu grozījumus, kas paredz pamatkapitāla minimālā lieluma un pajas nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro. Veicot pamatkapitāla minimālā lieluma un pajas nominālvērtības denomināciju, ievēro latu apmaiņas kursu pret euro, kuru noteikusi Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140.panta 3.punktā noteikto un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

21. Ja kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāls izteikts latos, sākot ar 2014.gada 1.jūliju, tā var pieteikt statūtu grozījumus Uzņēmumu reģistram tikai tad, ja statūtu grozījumi vienlaikus paredz pamatkapitāla minimālā lieluma un pajas nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro.

22. Ja pieteikums par statūtu grozījumiem iesniegts no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam un pieteikumā paredzēta vienīgi pamatkapitāla minimālā lieluma, pajas nominālvērtības vai citas statūtos noteiktās naudas summas denominācija no latiem uz euro, kooperatīvā sabiedrība ir atbrīvota no:

1) valsts nodevas par tādu ierakstu grozīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un statūtu grozījumu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), kuri saistīti ar pamatkapitāla minimālā lieluma, pajas nominālvērtības vai citas statūtos noteiktās naudas summas denomināciju no latiem uz euro;

2) maksas par tādu Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstīto ziņu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kuras saistītas ar pamatkapitāla minimālā lieluma, pajas nominālvērtības vai citas statūtos noteiktās naudas summas denomināciju no latiem uz euro.

23. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmums par statūtu grozījumiem, kas paredz vienīgi pamatkapitāla minimālā lieluma un pajas nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro, ir pieņemts ar biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 3.oktobrī

17.10.2013