Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 140.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 42.panta pirmās daļas 5.punktā un ceturtās daļas 2. un 3.punktā skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "150 euro".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"12. Grozījumi šā likuma 42.panta pirmās daļas 5.punktā un ceturtās daļas 2. un 3.punktā par skaitļa un vārda "100 latus" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "150 euro" stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

13. Līdz 2013.gada 31.decembrim izsludinātās iepirkuma procedūras un šā likuma 11.panta piektajā daļā minētos iepirkumus pabeidz, tai skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras vai iepirkuma izsludināšanas dienā, ievērojot šā likuma pārejas noteikumu 14., 15. un 16.punktā noteikto.

14. Grozījumu šā likuma 42.panta pirmās daļas 5.punktā, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī un aizstāj skaitli un vārdu "100 latus" ar skaitli un vārdu "150 euro" attiecina uz kandidātu, pretendentu un citām šā likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajām personām, ja nodokļu parādu esamību pārbauda par dienu, kas ir pēc 2013.gada 31.decembra, neatkarīgi no dalības uzaicinājumā, paziņojumā par attiecīgo iepirkumu un iepirkuma procedūras vai iepirkuma dokumentos ietvertajiem noteikumiem.

15. Ja naudas summas piedāvājumā, uz kura pamata pēc 2013.gada 31.decembra tiek slēgts līgums vai vispārīgā vienošanās, norādītas latos, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecīgo līgumā vai vispārīgās vienošanās tekstā ietveramo informāciju izsaka euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem.

16. Publicējot paziņojumu pēc 2013.gada 31.decembra, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs latos norādīto summu pārrēķina euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem un attiecīgo informāciju paziņojumā norāda euro.

17. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs groza iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, lai konvertētu latos noteiktās summas uz euro, tas ievēro Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu. Šādi grozījumi netiek uzskatīti par būtiskiem grozījumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī

15.10.2013