Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.912

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju" 39.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 40., 116.nr.; 1997, 27.nr.; 1998, 284./285.nr.; 2004, 90.nr.; 2009, 98.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "oficiālais preses izdevums "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 4.1 punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.3. papildināt 10.1 punktu aiz vārda "publicēšanu" ar vārdu "oficiālajā";

1.4. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Fiziskajām un juridiskajām personām reģistrācijas maksu nosaka attiecīgā privatizācijas komisija, ievērojot šādus nosacījumus:

13.1. reģistrācijas maksa dzīvokļu izsolēs nedrīkst pārsniegt 170,74 euro;

13.2. reģistrācijas maksa mākslinieku darbnīcu izsolēs nedrīkst pārsniegt 284,57 euro;

13.3. reģistrācijas maksa neapdzīvojamo telpu izsolēs nedrīkst pārsniegt 569,15 euro;

13.4. reģistrācijas maksa viendzīvokļa un daudzdzīvokļu māju izsolēs nedrīkst pārsniegt 569,15 euro.";

1.5. svītrot 1. un 2.pielikumā apzīmējumu "Ls".

2. Šo noteikumu 1.2., 1.4. un 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

27.09.2013