Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 7., 8., 24.nr.; 2008, 13., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 94.nr.; 2012, 56.nr.; 2013, 142.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 22.1 panta pirmajā daļā vārdus "triju miljonu eiro ekvivalents, kas pārrēķināts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa" ar skaitli un vārdu "3 000 000 euro".

2.  23.pantā:

aizstāt piektajā daļā skaitli un vārdu "100 000 latiem" ar skaitli un vārdu "142 300 euro";

izslēgt devītajā daļā vārdus "(izņemot eiro)".

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 12.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 25.septembrī

01.01.2014