Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.419

Rīgā 2013.gada 20.septembrī (prot. Nr.49 104.§)

Par Pasākumu plānu administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā

1. Apstiprināt Pasākumu plānu administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Veselības ministrijai un citām atbildīgajām institūcijām nodrošināt plānā paredzēto pasākumu izpildi noteiktajos termiņos atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Valsts kancelejai nodrošināt plānā iekļauto uzdevumu izpildes kontroli.

5. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2014.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Veselības ministra vietā -
zemkopības ministre Laimdota Straujuma

 

 

(Ministru kabineta
2013.gada 20.septembra
rīkojums Nr.419)

Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā
kopsavilkums

Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā (turpmāk - plāns) izstrādāts ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu 2007.-2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 "Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana" ietvaros saskaņā ar atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/11 ESF) rezultātiem, nodibinājuma "Baltic Institute of Social Sciences" veikto pētījumu "Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā" (turpmāk - pētījums) un Ministru kabineta 2011.gada 7.februāra rīkojuma Nr.44 "Par funkciju auditu plānu 2011.gadam" 1.2.apakšpunktu.

Pētījuma mērķis bija identificēt administratīvās prasības, ko ietver regulējums attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darbības uzsākšanu un turpmākas darbības nodrošināšanas procesu, lai rastu iespējas regulējuma vienkāršošanai un administratīvo izmaksu samazināšanai, tai skaitā kontrolējošo institūciju darbības uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu jomā.

Pētījumā tika identificētas no regulējuma izrietošās prasības, kas jāievēro, lai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs varētu uzsākt un turpināt savu darbību, tai skaitā izvērtētas administratīvās barjeras, kas kavē veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Tādējādi pētījuma ietvaros normatīvā regulējuma radītais administratīvais slogs tika izvērtēts no mērķa grupu (ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu) perspektīvas.

Plāna mērķis ir mazināt administratīvo slogu, lai vienkāršotu regulējumu un samazinātu administratīvās izmaksas veselības aprūpes pakalpojumu jomā, piedāvājot izmaiņas normatīvajos aktos noteiktajās prasībās, kā arī lai uzlabotu kontrolējošo institūciju darbību veselības aprūpes pakalpojumu jomā.

Visi plānā paredzētie pasākumi īstenojami atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Plāns paredz 30 pasākumu īstenošanu - galvenokārt grozījumu izdarīšanu tiesību aktos, informācijas sniegšanas un izpratnes veicināšanu par normatīvo aktu prasībām, e-veselības, e-receptes sistēmas veicināšanu, procedūru savstarpēju saskaņošanu, kā arī uzraugošo un kontrolējošo institūciju darbības uzlabošanu.

Veselības ministra vietā -
zemkopības ministre Laimdota Straujuma

20.09.2013
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.