Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 6.nr.; 2009, 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 91.nr.; 2012, 24., 109.nr.; 2013, 129.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 81.pantu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) likumā noteiktajos gadījumos sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un piemērot sodus par administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 50. un 51.punktu šādā redakcijā:

"50. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu noteikt par administratīvo pārkāpumu publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā administratīvo sodu - tiesību atņemšana ieņemt valsts amatpersonas amatus - izpilda šādā kārtībā:

1) Iepirkumu uzraudzības birojs pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, informē par pieņemto lēmumu visas tās institūcijas, kurās sodītā persona ieņem valsts amatpersonas amatus, kā arī šo institūciju augstākas institūcijas (izņemot gadījumu, kad augstākas institūcijas nav vai augstāka institūcija ir Ministru kabinets) vai kapitāla daļu īpašniekus vai turētājus, ja attiecīgā institūcija ir kapitālsabiedrība;

2) pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, sodītajai personai ir pienākums līdz lēmumā norādītajam termiņam neieņemt tādus valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī nepieņemt attiecīgus lēmumus un neslēgt attiecīgus līgumus. No šādiem valsts amatpersonas amatiem sodītā persona atkāpjas viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.

51. Ministru kabinets līdz 2013.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas paredz grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot administratīvā soda - tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus - izpildes kārtību."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 5.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 19.septembrī

20.09.2013