Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 24.nr.; 2009, 2., 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 205.nr.; 2011, 169.nr.; 2012, 186.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.pantu pēc vārdiem "ārējās kredītu novērtējuma institūcijas (reitingu aģentūras)" ar vārdiem "alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki".

2. Aizstāt 8. un 28.pantā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

3. Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisijas ieņēmumus Komisijas darbības finansēšanai veido:

1) apdrošinātāju maksājumi atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

2) privāto pensiju fondu maksājumi atbilstoši likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" noteiktajam apmēram un kārtībai;

3) kredītiestāžu maksājumi atbilstoši Kredītiestāžu likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

4) ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

5) regulētā tirgus organizētāju maksājumi atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

6) depozitārija maksājumi atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

7) ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

8) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku maksājumi atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

9) krājaizdevu sabiedrību maksājumi atbilstoši Krājaizdevu sabiedrību likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

10) pārapdrošinātāju maksājumi atbilstoši Pārapdrošināšanas likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

11) maksājumu iestāžu maksājumi atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

12) elektroniskās naudas iestāžu maksājumi atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;

13) ieņēmumi no Komisijas sniegtajiem likumos noteiktajiem pakalpojumiem."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Grozījumi šā likuma 23.panta pirmās daļas 4., 5., 6. un 9.punktā attiecībā uz Komisijas ieņēmumiem no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem attiecīgajos finanšu un kapitāla tirgu regulējošos likumos. Līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi finanšu un kapitāla tirgu regulējošos likumos, šā likuma 23.panta pirmās daļas 4., 5., 6. un 9.punktā minētie finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki veic maksājumus Komisijas darbības finansēšanai tādā apmērā, kāds attiecīgajam dalībniekam bija noteikts šā likuma 23.panta pirmajā daļā līdz dienai, kad stājās spēkā tās grozījumi (par pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā)."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 5.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 19.septembrī

03.10.2013