Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.622

Rīgā 2013.gada 20.augustā (prot. Nr.45 91.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
30.panta otro daļu un 32.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdu "piekto" ar vārdu "ceturto".

2. Papildināt noteikumus ar 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. prasības lidojumu apkalpes locekļa apliecības saņemšanai un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai atbilstoši Komisijas 2011.gada 3.novembra Regulai (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk - regula Nr. 1178/2011)."

3. Papildināt 2.2.3.apakšpunktu aiz vārda "hidrolidmašīnu" ar vārdiem "vai amfībiju".

4. Papildināt 2.2.6.apakšpunktu aiz vārda "ar" ar vārdiem "planieri vai".

5. Papildināt noteikumus ar 2.2.8. un 2.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.8. ar deltaplānu;

2.2.9. ar motodeltaplānu;".

6. Papildināt noteikumus ar 2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.14. nakts lidojums - lidojums diennakts tumšajā laikā, kas sākas 30 minūtes pēc saulrieta un beidzas 30 minūtes pirms saullēkta."

7. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šo noteikumu 2.punktā lietotie termini neattiecas uz lidojumu apkalpes locekļiem, kuri iegūst lidojumu apkalpes locekļa apliecību vai kvalifikācijas atzīmi saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 prasībām."

8. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikumi attiecas uz:

3.1. personām, kuras pretendē uz lidojumu apkalpes apliecības iegūšanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām:

3.1.1. studentpilots;

3.1.2. amatierpilots;

3.1.3. privātpilots (izņemot personas, kuras pretendē uz šo noteikumu 3.2.1.apakšpunktā minētā lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanu);

3.1.4. lidotājs stūrmanis;

3.1.5. lidotājs inženieris;

3.1.6. lidotājs radiotelefona operators;

3.2. personām, kuras pretendē uz lidojumu apkalpes apliecības iegūšanu saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 prasībām:

3.2.1. privātpilots;

3.2.2. komercpilots;

3.2.3. daudzpilotu apkalpes pilots;

3.2.4. aviolīniju transporta pilots."

9. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Kompetentā iestāde regulas Nr. 1178/2011 FCL.001 punkta izpratnē ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra)."

10. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Civilās aviācijas aģentūra izsniedz:

4.1. lidojumu apkalpes locekļa apliecību šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajām personām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām;

4.2. lidojumu apkalpes locekļa apliecību šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajām personām atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas VI pielikuma I papildinājuma prasībām."

11. Svītrot 5.1.3. un 5.1.5.apakšpunktu.

12. Papildināt 6.punktu ar 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8. un 6.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.5. SEP (Sea) - lidojumi ar viendzinēja virzuļu hidroplānu vai amfībiju (attiecas uz viendzinēja virzuļu lidmašīnām un motodeltaplāniem), ja pacelšanās un nosēšanās notiek akvatorijā;

6.1.6. SET (Sea) - lidojumi ar viendzinēja turbodzinēja hidroplānu vai amfībiju (attiecas uz viendzinēja turbodzinēja lidmašīnām), ja pacelšanās un nosēšanās notiek akvatorijā;

6.1.7. MEP (Sea) - lidojumi ar daudzdzinēju virzuļu hidroplānu vai amfībiju (attiecas uz daudzdzinēju virzuļu lidmašīnām), ja pacelšanās un nosēšanās notiek akvatorijā;

6.1.8. LAPL (ULAS) - lidojumi ar ultravieglu hidrolidmašīnu;

6.1.9. LAPL (MHGS) - lidojumi ar hidromotodeltaplānu."

13. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minēto lidojumu apkalpes locekļu apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi, bet apliecībā norādītās šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.2. un 6.1.5., 6.1.6., 6.1.8., 6.1.9.apakšpunktā minētās kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš ir divi gadi."

14. Papildināt noteikumus ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Šo noteikumu 5.1.6. un 6.1.7.apakšpunktā minētās kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš ir viens gads.

8.2 Šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.apakšpunktā minētās kvalifikācijas atzīmes ir beztermiņa un ir spēkā, kamēr lidojumu apkalpes loceklis atbilst šo noteikumu prasībām."

15. Svītrot 9.punktā vārdus "(izņemot instruktora kvalifikācijas atzīmi)".

16. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto lidojumu apkalpes locekļu apliecības ir beztermiņa."

17. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Lai atjaunotu šo noteikumu 5.punktā minēto kvalifikācijas atzīmi, šo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minētie lidojumu apkalpes locekļi izpilda šādas prasības:

11.1. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies mazāk nekā pirms trim mēnešiem, - nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota eksaminētāja uzraudzībā;

11.2. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies agrāk nekā pirms trim mēnešiem, bet mazāk nekā pirms 12 mēnešiem, - apgūst teorētiskās zināšanas saskaņā ar mācību organizācijas izstrādātu individuālu mācību programmu, veic mācību lidojumus (ne mazāk kā divas nodarbības) un nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota eksaminētāja uzraudzībā;

11.3. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies agrāk nekā pirms 12 mēnešiem, bet mazāk nekā pirms trim gadiem, - apgūst teorētiskās zināšanas saskaņā ar mācību organizācijas izstrādātu individuālu mācību programmu, veic mācību lidojumus (ne mazāk kā trīs nodarbības) un nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota eksaminētāja uzraudzībā;

11.4. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies agrāk nekā pirms trim gadiem, - apgūst sākotnējo mācību programmu un nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota eksaminētāja uzraudzībā."

18. Papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pēc sekmīgas šo noteikumu 11.punktā minētās mācību programmas apgūšanas lidojumu apkalpes loceklis iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā mācību organizācijas apliecinājumu par mācību programmas apgūšanu.

11.2 Praktiskā eksāmena laikā Civilās aviācijas aģentūras norīkotais eksaminētājs pārbauda lidojumu apkalpes locekļa teorētiskās zināšanas šādās jomās:

11.2 1. vispārīgās zināšanas par attiecīgo gaisa kuģi;

11.2 2. lidojuma raksturojumi un plānošana;

11.2 3. ekspluatācijas procedūras;

11.2 4. navigācija;

11.2 5. praktiskā lidotprasme lidojumā, nestandarta un avārijas situācijās un lidojumu drošība;

11.2 6. pieejamo resursu izmantošana lidojumā, apdraudējumu un kļūdu pārvaldība."

19. Aizstāt 12.punktā vārdus "Amatierpilots un privātpilots" ar vārdiem un skaitļiem "Šo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minētais lidojumu apkalpes loceklis".

20. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Informāciju par katru lidojumu apkalpes locekļa veikto lidojumu ieraksta lidotāja dienasgrāmatā saskaņā ar Eiropas aviācijas drošības aģentūras dokumenta "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. FCL daļa" (Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektora lēmums Nr.2012/006/R, 2012.gada 19.aprīlis) AMC1 FCL.050 punktu (dokuments publicēts Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā internetā (www.caa.lv))."

21. Svītrot 20. un 30.punktā vārdus "un iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā samaksu apliecinošu dokumentu".

22. Aizstāt 3.2.apakšnodaļas nosaukumā, 31. un 32.punktā abreviatūras "LAPL (ULAS), LAPL (A) SEPL, LAPL (A) SEPS" ar abreviatūru "LAPL(A)SEPL".

23. Aizstāt 49.punktā abreviatūras un vārdu "LAPL (A) SEPS, LAPL (ULAL) vai LAPL (ULAS)" ar vārdu un abreviatūru "vai LAPL (ULAL)".

24. Svītrot 53.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "vismaz 30 minūtes ilgu".

25. Svītrot 63.punktā vārdus "un iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā samaksu apliecinošu dokumentu".

26. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Lai persona būtu tiesīga veikt lidojumus, viņa papildus šo noteikumu 68.punktā minētajām prasībām apgūst vienu no šādām planiera pacelšanās metodēm:

70.1. planiera pacelšanās ar vinču, veicot 10 pacelšanās kopā ar lidojumu instruktoru un piecas patstāvīgas pacelšanās lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.2. planiera pacelšanās, velkot planieri aiz lidmašīnas vai automašīnas, veicot ne mazāk kā piecus pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un 20 patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.3. planiera pacelšanās ar gumijas palīdzību, veicot ne mazāk kā trīs pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.4. motoplaniera pacelšanās, izmantojot dzinēja (motora) jaudu, veicot piecus pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un piecus patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā."

27. Papildināt 6.nodaļu ar 80.1 punktu šādā redakcijā:

"80.1 SEP (Sea), SET (Sea), MEP (Sea), LAPL (MHGS) kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots, privātpilots, komercpilots, daudzpilotu apkalpes pilots un aviolīniju transporta pilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar attiecīgas klases vai tipa gaisa kuģi un kuram ir spēkā esoša vismaz atpūtas gaisa kuģa vadītāja apliecība, un kurš:

80.1 1. kopā ar lidojumu instruktoru nolidojis:

80.1 1.1. vismaz astoņas mācību lidojumu stundas, ja pretendentam ir derīga attiecīgā gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīme;

80.1 1.2. ne mazāk kā 10 mācību lidojumu stundas, ja pretendentam nav attiecīgās gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmes;

80.1 2. apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu."

28. Papildināt noteikumus ar 6.1 nodaļu šādā redakcijā:

"6.1 Lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšana atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām

80.2 Lai iegūtu šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto lidojumu apkalpes locekļa apliecību, persona:

80.2 1. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, norādot šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

80.2 1.1. pases kopiju;

80.2 1.2. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

80.2 2. pabeidz attiecīgu Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību kursu;

80.2 3. nokārto teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu prasmes pārbaudi).

80.3 Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 80.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē pretendenta atbilstību regulas Nr. 1178/2011 I pielikuma prasībām un pieņem lēmumu par lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšanu ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi vai par atteikumu izsniegt apliecību.

80.4 Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes apliecības turētājam izsniedz šo noteikumu 80.3 punktā minēto apliecību, kvalifikācijas atzīmi norādot lidojumu apkalpes locekļa apliecības pielikumā (4.pielikums), ja tas:

80.4 1. vēlas veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kas minēti Regulas Nr. 216/2008 4.panta 5.punktā, un tie nav komerciāli lidojumi;

80.4 2. vēlas veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kas nav minēti Eiropas Aviācijas drošības aģentūras publicētajā gaisa kuģu klases vai tipa klasifikācijas sarakstā;

80.4 3. ir izpildījis prasības šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. un 6.1.4.apakšpunktā minēto kvalifikācijas atzīmju iegūšanai.

80.5 Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt lidojumu apkalpes locekļa apliecību, ja:

80.5 1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 80.2 punktā minētajiem dokumentiem;

80.5 2. nav izpildīti regulas Nr. 1178/2011 nosacījumi.

80.6 Persona pirms lidojumu apkalpes locekļa apliecības saņemšanas samaksā par attiecīgo Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu."

29. Svītrot 93.punktā vārdus "un iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā samaksu apliecinošu dokumentu".

30. Aizstāt 96.punktā abreviatūras un vārdu "LAPL (A) SEPS, LAPL (ULAL) vai LAPL (ULAS)" ar vārdu un abreviatūru "vai LAPL (ULAL)".

31. Svītrot 104.1.apakšpunktā abreviatūru "LAPL (A) SEPS".

32. Aizstāt 105.punktā abreviatūras "LAPL (A) SEPS, LAPL (ULAL), LAPL (ULAS)" ar abreviatūru "LAPL (ULAL)".

33. Izteikt 109.punktu šādā redakcijā:

"109. Papildus šo noteikumu 105., 106., 107. un 108.punktā minētajām prasībām lidojumu instruktors, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, izpilda vienu no šādām prasībām:

109.1. 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas apmeklē lidojumu instruktoru semināru;

109.2. ne agrāk kā 12 mēnešus pirms lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa beigām nokārto lidojumu instruktora praktisko eksāmenu."

34. Papildināt noteikumus ar 109.1 punktu šādā redakcijā:

"109.1 Ja lidojumu instruktors neizpilda šo noteikumu 105., 106., 107. un 108.punktā minētās prasības, viņš lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanai izpilda šo noteikumu 109.1. un 109.2.apakšpunktā minētās prasības."

35. Aizstāt 110.punktā vārdus un skaitli "izpildīts šo noteikumu 109.1.apakšpunktā minētais nosacījums" ar vārdiem un skaitļiem "izpildīti šo noteikumu 109.1. un 109.2.apakšpunktā minētie nosacījumi".

36. Papildināt 8.nodaļu ar 115.1, 115.2 un 115.3 punktu šādā redakcijā:

"115.1  Šo noteikumu 8.nodaļas prasības neattiecas uz lidojumu apkalpes locekļiem, kuri ieguvuši lidojumu apkalpes locekļa apliecību atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām.

115.2 Lai iegūtu lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi vai pagarinātu tās derīguma termiņu, persona iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, kurā iekļauj šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju.

115.3 Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 115.2 punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par instruktora kvalifikācijas atzīmes piešķiršanu vai tās derīguma termiņa pagarināšanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt instruktora kvalifikācijas atzīmi vai pagarināt tās derīguma termiņu."

37. Papildināt noteikumus ar 8.1 un 8.2 nodaļu šādā redakcijā:

"8.1 Prasības eksaminētāja kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un tās derīguma termiņa pagarināšanai

115.4 Eksaminētāja kvalifikācijas atzīmi var iegūt persona, kura atbilst regulas Nr. 1178/2011 I pielikuma K apakšiedaļas prasībām.

115.5 Lai iegūtu eksaminētāja kvalifikācijas atzīmi, šo noteikumu 115.4 punktā minētā persona iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, kurā iekļauj šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju.

115.6 Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 115.5 punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par eksaminētāja kvalifikācijas atzīmes vai tās derīguma termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt eksaminētāja kvalifikācijas atzīmi vai pagarināt tās derīguma termiņu.

8.2 Prasības militārās pieredzes ieskaitīšanai

115.7 Ja šo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minēto lidojumu apkalpes locekļa apliecību vēlas iegūt militārās aviācijas gaisa kuģa pilots ar līdzvērtīgu vai augstākas kategorijas apliecību, Civilās aviācijas aģentūra 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, kurā iekļauta šo noteikumu 2.pielikumā minētā informācija, izvērtē, vai lidojumu apkalpes locekļa apliecības pretendentam ir pietiekams lidojumu stundu skaits (militāro pieredzi var iekļaut lidojumu apliecības izsniegšanai nepieciešamajā lidojumu stundu skaitā atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam), un nosūta lidojumu apkalpes locekļa apliecības pretendentam informāciju par prasībām nepieciešamajam zināšanu līmenim, nosakot termiņu, kādā apgūstams minētais zināšanu apjoms. Jautājumu par lidojumu apkalpes locekļa apliecības piešķiršanu izskata pēc tam, kad saņemts dokuments, kas apliecina praktiskā eksāmena nokārtošanu.

115.8 Ja nepieciešams, Civilās aviācijas aģentūra pretendentam izstrādā individuālu mācību programmu, kurā ietverts šo noteikumu 115.6 punktā minēto zināšanu apjoms."

38. Aizstāt 116.punkta ievaddaļā vārdu "sešu" ar skaitli "12".

39. Papildināt noteikumus ar 121.1 punktu šādā redakcijā:

"121.1 Šo noteikumu 121.punkta prasības neattiecas uz šo noteikumu 3.2.2., 3.2.3. un 3.2.4.apakšpunktā minētajiem lidojumu apkalpes locekļiem, kuri saņem lidojumu apkalpes locekļa apliecību atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām un kārto teorētisko eksāmenu atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 un šo noteikumu 6.pielikuma prasībām."

40. Papildināt noteikumus ar 124.1 punktu šādā redakcijā:

"124.1 Šo noteikumu 124.punktā minēto no jauna apgūstamā mācību kursa teorētiskās daļas apjomu un saturu nosaka mācību organizācija."

41. Papildināt 9.nodaļu ar 125.1 punktu šādā redakcijā:

"125.1 Šo noteikumu 116., 118., 123., 124. un 125.punkta prasības neattiecas uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajiem lidojumu apkalpes locekļiem."

42. Papildināt 10.nodaļu ar 137.1 punktu šādā redakcijā:

"137.1 Šo noteikumu 126., 127., 134., 135., 136. un 137.punkta prasības neattiecas uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajiem lidojumu apkalpes locekļiem."

43. Izteikt 2.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Apliecība, uz kuru pretendē persona (studentpilota apliecība, amatierpilota apliecība, privātpilota apliecība, komercpilota apliecība, daudzpilotu apkalpes pilota apliecība, aviolīniju transporta pilota apliecība, lidotāja stūrmaņa apliecība, lidotāja inženiera apliecība, lidotāja radiotelefona operatora apliecība)."

44. Papildināt 2.pielikumu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Informācija par militāro lidojumu pieredzi, ja personai ir militārās aviācijas gaisa kuģa pilota apliecība."

45. Izteikt 2.pielikuma 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Iesnieguma iesniegšanas datums (diena, mēnesis, gads) un iesniedzēja paraksts. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

46. Papildināt 2.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Persona apliecina iesniegumā norādīto informāciju, iesniedzot Civilās aviācijas aģentūrā attiecīgus dokumentus."

47. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra
noteikumiem Nr.51

Lidojumu apkalpes locekļu apliecību pretendentu teorētiskā un praktiskā eksāmena kārtošanas laiks

1. Teorētiskā eksāmena katra priekšmeta jautājumu skaits un kārtošanas laiks lidojumu apkalpes locekļiem, kuri minēti Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumu Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi) 3.1.apakšpunktā:

Nr.p.k.

Teorētiskā eksāmena priekšmets

Amatierpilots

Privātpilots

Lidotājs stūrmanis

Lidotājs inženieris

Lidotājs radiotelefona operators

jautājumu skaits

laiks*
(minūtes)

jautājumu skaits

laiks*
(minūtes)

jautājumu skaits

laiks
(minūtes)

jautājumu skaits

laiks
(minūtes)

jautājumu skaits

laiks
(minūtes)

1.1. Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti

16

35

24

50

32

60

24

45

20

40

1.2. Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi

12

25

20

12**

40

25**

40

80

76

150

16

30

1.3. Cilvēka veiktspēja

12

25

16

30

24

45

24

45

16

30

1.4. Gaisa kuģa lidojuma principi

12

25

20

12**

40

25**

20

40

20

40

12

30

1.5. Gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras

12

25

20

12**

40

25**

32

60

32

60

16

30

1.6. Lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana

12

25

20

12**

40

25**

40

90

24

60

12

30

1.7. Meteoroloģija

12

25

24

50

48

100

24

50

16

35

1.8. Navigācija

12

30

20

12**

50

30**

52

120

-

-

-

-

1.9. Radionavigācija

-

-

-

-

56

120

-

-

20

50

1.10. Radiosakari VFR

12

25

16

30

16

30

-

-

16

30

1.11. Radiosakari IFR

-

-

-

-

16

30

-

-

16

30

Piezīmes.

1. * Teorētiskā eksāmena kārtošanas laiku pagarina par 50 %, ja persona kārto eksāmenu angļu valodā.

2. ** Teorētiskā eksāmena priekšmetos noteiktais jautājumu skaits un kārtošanas laiks attiecas uz privātpilotiem, kas pretendē uz SPL kvalifikācijas atzīmi, lai pilotētu planieri, un BPL (S), BPL (M), BPL (L) kvalifikācijas atzīmi.

2. Teorētiskā eksāmena katra priekšmeta jautājumu skaits un kārtošanas laiks lidojumu apkalpes locekļiem, kuri minēti noteikumu 3.2.1.apakšpunktā.

Nr.
p.k.

Teorētiskā eksāmena priekšmets

Privātpilots

jautājumu skaits

laiks (minūtes)

2.1. Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti

16

40

2.2. Cilvēka veiktspēja

12

30

2.3. Meteoroloģija

16

40

2.4. Radiosakari VFR

10

25

2.5. Gaisa kuģa lidojuma principi

16

40

2.6. Gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras

10

25

2.7. Lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana

12

30

2.8. Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi

12

30

2.9. Navigācija

16

40

3. Plānotais praktiskā eksāmena kārtošanas laiks lidojumu apkalpes locekļiem, kuri minēti noteikumu 3.1.apakšpunktā.

Nr.p.k.

Praktiskais eksāmens

Amatierpilots

Privātpilots

Lidotājs stūrmanis

Lidotājs inženieris

Lidotājs radiotelefona operators

3.1.

Noteikumu 130.1., 130.2. un 130.3.apakšpunktā minētais posms

1 stunda

1 stunda

1 stunda

1 stunda

1 stunda

3.2.

Noteikumu 130.4. un 130.5.apakšpunktā minētais posms

1 stunda

1 stunda 30 minūtes*

2 stundas

2 stundas

2 stundas

3.3.

Noteikumu 130.6.apakšpunktā minētais posms

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

Piezīme. * Neattiecas uz privātpilotiem, kas pretendē uz SPL kvalifikācijas atzīmi, lai pilotētu planieri, un BPL (S), BPL (M), BPL (L) kvalifikācijas atzīmi. Privātpilotiem, kas pretendē uz SPL kvalifikācijas atzīmi, lai pilotētu planieri, un BPL (S), BPL (M), BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, noteikumu 130.4. un 13.5.apakšpunktā minētais praktiskā eksāmena posms ilgst ne mazāk kā vienu stundu.

4. Plānotais praktiskā eksāmena kārtošanas laiks lidojumu apkalpes locekļiem, kuri minēti noteikumu 3.2.apakšpunktā.

Nr.p.k.

Praktiskais eksāmens

Privātpilots

Komercpilots

Daudzpilotu apkalpes pilots

Aviolīniju transporta pilots

4.1. Noteikumu 130.1., 130.2. un 130.3.apakšpunktā minētais posms

1 stunda

1 stunda

1 stunda

1 stunda

4.2. Noteikumu 130.4. un 130.5.apakšpunktā minētais posms

1 stunda 30 minūtes, iekļaujot navigācijas pārbaudi

1 stunda 30 minūtes, iekļaujot navigācijas pārbaudi

2 stundas

2 stundas

4.3. Noteikumu 130.6.apakšpunktā minētais posms

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes"

48. Papildināt noteikumus ar 4., 5. un 6.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra
noteikumiem Nr.51

I State of issue / Izdevēja valsts

Republic of Latvia / Latvijas Republika

II Title of licence / Apliecības nosaukums

XII

Ratings, certificates and privileges

Ratings to be revalidated /

Kvalifikācijas atzīmes, sertfikāti un tiesības

Pagarināmas kvalifikācijas atzīmes 

REPUBLIC OF LATVIA
CIVIL AVIATION AGENCY

III Licence number / Apliecības numurs

XXXXX / Attachment

Licence
Apliecība

Date of initial issue
Pirmā izdošana

Country code
Valsts kods/

XXXX

dd/mm/gggg

LVA

 

IV Last and first name of holder / Apliecības turētāja uzvārds un vārds

Aaaa, Bbbbb

LATVIJAS REPUBLIKA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

IVa Date of birth / Dzimšanas datums

dd/mm/gggg

IX Validity / Derīgums

The privileges of the licence shall be exercised only if the holder has a valid medical certificate for the required privilege. / Šīs apliecības turētājs drīkst realizēt savas tiesības tikai tad, ja viņam ir derīga veselības apliecība.

A document containing a photo shall be carried for the purposes of identification of the licence holder. / Šīs apliecības turētājam sava identitāte jāapliecina ar personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

Class / Type / IR

Klase / Tips / IR

Remarks and restrictions/

Piezīmes un ierobežojumi

XIV Place of birth / Dzimšanas vieta

Aaaaa, Bbbb / Aaaaa, Bbbb

EUROPEAN UNION

V Address* / Adrese*:

Aaaaaaaaaa/ Bbbbbbbb

XXXX

Valid until: 00/00/0000
VI Nationality / Pilsonība

Aaaaaa / Aaaaaa

NATIONAL ATTACHMENT TO
FLIGHT CREW LICENCE

VII Signature of holder / Apliecības turētāja paraksts

PIELIKUMS
LIDOJUMA APKALPES LOCEKĻA APLIECĪBAI

VIII Issuing competent authority / Izdevējiestāde

Civil Aviation Agency of the Republic of Latvia/ Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra

***

XII Radiotelephony privileges / Radiotelefona sakaru tiesības

The holder of this licence has demonstrated competence to operate R/T equipment of board aircraft in English. / Šīs apliecības turētājs drīkst izmantot radiotelefona aparatūru sakaru uzturēšanai angļu valodā.

   
X Signature of issuing officer and date / Izdevēja amatpersonas paraksts un datums Instructor / Instruktors  
______________________________A.Bbbb

dd/mm/gggg

XIII Remarks / Piezīmes

***

 

Issued in accordance with Cabinet of Minister Regulation No. 51 (2013)

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.51 (2013)

XI Seal or stamp of issuing competent authority/ Izdevējiestādes zīmogs vai spiedogs     Examiner/ Eksaminētājs  

***

 

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XII XII

Examiner/ Eksaminētājs

Abreviations used in this licence
Apliecībā lietotie saīsinājumi

Rating, certificates, endorsement/
Kvalifikācijas atzīmes, sertifikāti

Date of Rating test/
Kvalifikācijas atzīmes pārbaudes datums

Date of IR test/
IR pārbaudes datums

Valid until/
Derīga līdz

Certificate No./
Sertifikāta Nr.

Signature/
Paraksts

 

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra
noteikumiem Nr.51

Militārās pieredzes ieskaitīšana lidojumu stundu skaitā

Nr.p.k.   Amatierpilota mācību programma Privātpilota mācību programma
1. Mācību lidojumu stundu skaitā ieskaitāmā pieredze un ierobežojumi attiecībā uz mācību lidojumu stundu skaitu 50 % no nolidoto lidojumu stundu skaita ar šādiem nosacījumiem:

• ne vairāk par 40 stundām, ja amatierpilotam nav nakts lidojumu kvalifikācijas atzīmes;

• ne vairāk par 45 stundām, ja amatierpilotam ir nakts lidojumu kvalifikācijas atzīme;

• ne vairāk par 20 stundām no to stundu skaita, kuras veiktas kopā ar instruktoru

50 % no nolidoto lidojumu stundu skaita ar šādiem nosacījumiem:

• ne vairāk par 40 stundām, ja amatierpilotam nav nakts lidojumu kvalifikācijas atzīmes;

• ne vairāk par 45 stundām, ja privātpilotam ir nakts lidojumu kvalifikācijas atzīme;

• ne vairāk par 20 stundām no to stundu skaita, kuras veiktas kopā ar instruktoru

2. Ierobežojumi apliecībā Pēc sekmīgas praktiskā eksāmena nokārtošanas Civilās aviācijas aģentūra izsniedz pretendentam attiecīgās kategorijas pilota apliecību ar ierobežojumu lidojumu veikšanai tikai Latvijas Republikā reģistrētā gaisa kuģī. Ierobežojums ir spēkā līdz brīdim, kad pretendents ar Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģi nolidojis vismaz 500 stundas  

6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra
noteikumiem Nr.51

Teorētiskā eksāmena kārtošana saskaņā ar Eiropas aviācijas drošības aģentūras dokumenta "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas FCL daļa" III sadaļas "Teorētisko zināšanu pārbaudes" prasībām

I. Teorētiskā eksāmena kārtošana

1. Civilās aviācijas aģentūra nodrošina piemērotas telpas teorētisko zināšanu pārbaudei.

2. Eksāmena dokumenti nav vispārpieejama informācija.

3. Pirms eksāmena tiek pārbaudīta pretendenta identitāte.

4. Eksāmena laikā pretendentus izvieto tā, lai pretendenti nevarētu iegūt informāciju no citu pretendentu eksāmena dokumentiem. Eksāmena laikā pretendenti nedrīkst sarunāties.

5. Visus eksāmena dokumentus un palīgmateriālus, kas tiek izsniegti pretendentam eksāmena vajadzībām, pēc eksāmena beigām nodod atpakaļ.

6. Eksāmena laikā pretendentam ir pieejami tikai eksaminācijas dokumenti, specifiska dokumentācija un eksaminācijā nepieciešamie darba piederumi.

7. Eksāmena laikā pretendenti drīkst izmantot:

7.1. neprogrammējamu kalkulatoru bez specifiskām aviācijas funkcijām;

7.2. mehānisko navigācijas logaritmisko lineālu;

7.3. transportieri;

7.4. cirkuli;

7.5. lineālu;

7.6. tulkojošo vārdnīcu (bez aviācijas terminu skaidrojuma).

8. Eksāmena laikā pretendents nedrīkst izmantot nekādu elektronisko aprīkojumu.

II. Teorētiskā eksāmena priekšmeti

1. Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

0:45

1:00

0:45

0:45

0:45

Kopējais jautājumu skaits

44

33

44

33

33

29

2. Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem (gaisa kuģa korpuss/sistēmas/spēka iekārta)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

2:00

1:30

2:00

2:00

1:30

-

Kopējais jautājumu skaits

80

60

80

80

60

-

3. Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem (instrumenti)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:30

1:00

1:30

1:30

1:00

0:30

Kopējais jautājumu skaits

60

39

60

60

39

20

4. Masa un līdzsvars
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

-

Kopējais jautājumu skaits

25

25

25

25

25

-

5. Lidojuma tehniskais raksturojums (Lidmašīna)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

0:45

-

-

-

-

Kopējais jautājumu skaits

35

25

-

-

-

-

6. Lidojuma plānošana
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

2:00

1:30

2:00

1:30

1:30

1:30

Kopējais jautājumu skaits

43

33

43

33

33

33

7. Lidojuma tehniskais raksturojums (Helikopters)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

-

-

1:00

1:00

0:45

-

Kopējais jautājumu skaits

-

-

35

35

20

-

8. Cilvēka veiktspēja
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

0:45

1:00

1:00

0:45

0:45

Kopējais jautājumu skaits

48

36

48

48

36

36

9. Meteoroloģija
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

2:00

1:30

2:00

2:00

1:30

1:30

Kopējais jautājumu skaits

84

63

84

84

63

63

10. Vispārējā navigācija
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

2:00

1:30

2:00

2:00

1:30

-

Kopējais jautājumu skaits

60

45

60

60

45

-

11. Radionavigācija
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:30

0:30

1:30

1:00

0:30

1:00

Kopējais jautājumu skaits

66

22

66

34

22

44

12. Ekspluatācijas procedūras
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:15

0:45

1:00

1:00

0:45

-

Kopējais jautājumu skaits

45

30

38

38

30

-

13. Lidojuma principi (Lidmašīna)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

0:45

-

-

-

-

Kopējais jautājumu skaits

44

33

-

-

-

-

14. Lidojuma principi (Helikopters)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

-

-

1:00

1:00

1:00

-

Kopējais jautājumu skaits

-

-

44

44

44

-

15. Radiosakari VFR
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

00:30

00:30

00:30

00:30

00:30

-

Kopējais jautājumu skaits

24

24

24

24

24

-

16. Radiosakari IFR
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

00:30

-

00:30

-

-

00:30

Kopējais jautājumu skaits

24

-

24

-

-

24"

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

03.09.2013