Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.618

Rīgā 2013.gada 20.augustā (prot. Nr.45 27.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
7.panta piekto un astoto daļu, 13.panta otrās daļas
1.punktu un 25.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 135., 203.nr.; 2011, 48.nr.; 2012, 19.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.4.apakšpunktā un 50.punktā skaitli un vārdu "2.pielikums" (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdiem "2. un 2.1 pielikums" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 59.punktā vārdus "Vides ministrijas Valsts vides dienestu (turpmāk - Valsts vides dienests)" ar vārdiem "Valsts vides dienestu";

1.3. aizstāt 74.punktā vārdus "Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē (turpmāk - Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde)" ar vārdiem "Valsts vides dienestā";

1.4. aizstāt 75. un 82.punktā vārdus "Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē" ar vārdiem "Valsts vides dienestā";

1.5. aizstāt 87., 89. un 95.punktā skaitli un vārdu "2.pielikums" (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdiem "2. un 2.1 pielikums" (attiecīgā locījumā)';

1.6. izteikt XVII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XVII. Noslēguma jautājumi";

1.7. papildināt noteikumus ar 105., 106. un 107.punktu šādā redakcijā:

"105. Šo noteikumu 2.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

106. Šo noteikumu 2.1 pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

107. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 2.pielikumu.";

1.8. svītrot 1.pielikuma tabulā apzīmējumu "Ls";

1.9. papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918

Pamatmaksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu

I. Zveja Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem un citu valstu ūdeņos

Nr. p.k.

Zivju sugas nosaukums

Maksa par nozvejas limita vienu tonnu (euro)*

Baltijas jūrā

Rīgas jūras līcī

1.

Reņģe

1,42

1,42

2.

Brētliņa

1,07

1,07

3.

Menca

14,23

-

4.

Lasis (par 200 gab.)

28,46

-

5.

Plekste

2,85

2,85

6.

Akmeņplekste

35,57

-

Piezīme. * Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu, pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

II. Zveja Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos

Nr. p.k.

Zvejas rīka nosaukums

Maksa par zvejas rīku limita vienu vienību (euro)*

Baltijas jūras
piekrastē

Rīgas jūras līča piekrastē

iekšējos ūdeņos

upēs

ezeros un ūdenskrātuvēs

1. Reņģu stāvvads

113,83

142,29

-

-

2. Zivju murds ar sētu (piekrastes ūdeņos)

71,14

85,37

-

-

3. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos)

-

-

14,23

9,96

4. Zivju murds ar sētu, virs 30 m
(iekšējos ūdeņos)

-

-

35,57

28,46

5. Zivju murds bez sētas

-

-

9,96

7,11

6. Zušu murds

42,69

56,91

-

-

7. Zušu murds ar sētu, līdz 30 m

-

-

21,34

14,23

8. Zušu murds ar sētu, virs 30 m

-

-

-

106,72

9. Lucīšu murds

-

21,34

-

-

10. Stagaru murds ar sētu

-

-

35,57

14,23

11. Stagaru murds bez sētas

-

-

14,23

-

12. Plekstu vads (atvērums** līdz 40 m)

35,57

56,91

-

-

13. Plekstu vads (atvērums** virs 40 m)

71,14

113,83

-

-

14. Zivju vads (atvērums** virs 200 m)

28,46

-

-

-

15. Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m (piekrastes ūdeņos)

7,11

21,34

-

-

16. Zivju tīkls, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā)

4,27

11,38

-

-

17. Zivju tīkls, par katriem 5 m (iekšējos ūdeņos)

-

-

-

2,85

18. Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

7,11

7,11

-

-

19. Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, līdz 50 m (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā)

4,27

4,27

-

-

20. Zivju āķi, 100 gab.

9,96

14,23

-

-

21. Zušķērājs

-

-

284,57

284,57

22. Salaku murds (stāvvads)

-

-

-

71,14

23. Trīsuļodu kāpuru rāmis

-

-

-

71,14

24. Akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m

9,96

-

-

-

25. Vēžu murds

-

-

2,85

2,85

Piezīmes.

1. * Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu, pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

2. ** Vada atvērums - attālums starp spārnu galiem izstieptā veidā.

3. Maksu par zvejas rīku limita vienu vienību var divkāršot saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu, ņemot vērā vietējās zvejas priekšrocības, tirgus pieejamību un vērtīgo zivju sugu sastāvu nozvejā.

III. Nēģu zveja upēs

Nr. p.k.

Zvejas rīka nosaukums

Upes vai to posmi

Maksa par zvejas rīku limita vienu vienību
(euro)*

1.

Murds, venteris, tīkls Roja, Saka, Venta (no Zlēkām līdz Vārvei)

170,74

2.

Murds, venteris, tīkls Brasla, Daugava (pie Salaspils), Gauja, Grīva, Irbe, Ķekava, Rīva, Užava, Venta (pie Kuldīgas)

85,37

3.

Murds, venteris, tīkls Daugava (pie Rīgas), Lielupe, Vitrupe, citas upes

42,69

4.

Tacis (tacis Nr.1 vai tacis Nr.3) Salaca

996,01

5.

Tacis (tacis Nr.2) Salaca

4268,62

6.

Tacis Svētupe

113,83

Piezīmes.

1. * Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu, pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

2. Maksu par zvejas rīku limita vienu vienību var divkāršot saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu, ņemot vērā vietējās zvejas priekšrocības, tirgus pieejamību un vērtīgo zivju sugu sastāvu nozvejā.

IV. Zveja starptautiskajos ūdeņos ārpus Baltijas jūras

Nr. p.k.

Zivju vai citu jūras produktu nosaukums

Maksa par nozvejas limitu (euro)*

par vienu tonnu

par vienu zvejas kuģa dienu

1.

Paltuss

28,46

-

2.

Garnele

21,34

99,60

3.

Kalmārs

17,07

-

4.

Jūras sarkanasaris

11,38

-

5.

Citu sugu zivis

8,54

-

Piezīme. * Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu, pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

V. Amatierzveja - makšķerēšana

Nr. p.k.

Vispārējas makšķerēšanas tiesības saskaņā ar makšķerēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem

Maksa (euro)
ar PVN

1.

Makšķerēšanas gada karte

14,23

2.

Makšķerēšanas īstermiņa karte (trim mēnešiem)

7,11"

1.10. svītrot 3.pielikumā vārdu "latos";

1.11. svītrot 4.pielikumā apzīmējumu "Ls".

2. Šo noteikumu 1.8., 1.10. un 1.11.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

24.08.2013