Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.593

Rīgā 2013.gada 20.augustā (prot. Nr.45 73.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas
vadības likuma
11.panta 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "augstskola" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "augstākās izglītības iestāde" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Grantu shēmas vispārīgais mērķis ir attīstīt un paaugstināt Latvijas augstskolu un koledžu (turpmāk - augstākās izglītības iestādes) un zinātnisko institūciju potenciālu, nodrošinot pastiprinātu pieeju kvalitatīvai augstākajai izglītībai un pētniecībai."

3. Svītrot 16.punktā vārdus "kas ir sadalīts vienādās proporcionālās daļās atklāta konkursa sešās kārtās".

4. Svītrot 17.punktu.

5. Svītrot 24.punktā vārdus "apakšprojekta īstenošanas laikā".

6. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Atklātus konkursus izsludina 2012.gada martā un septembrī un 2013.gada martā un septembrī. 2013.gada septembrī izsludina pēdējo atklāto konkursu par visu grantu shēmas ietvaros atlikušo pieejamo finansējumu. Pēdējo atklāto konkursu īsteno apakšprojektu iesniegumu atlases kārtās, nosakot, ka viena apakšprojektu iesniegumu atlases kārta ir divi kalendāra mēneši, un apakšprojektu iesniegumu pieņemšanu izbeidz, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums. Starpniekinstitūcija var izsludināt atklāta konkursa papildkārtu, ja pēc apakšprojektu iesniegumu pēdējās atlases kārtas ir atlicis finansējums."

7. Aizstāt 26.punktā vārdus "Starpniekinstitūcija izsludina atklātu konkursu un par katru atklāta konkursa kārtu ievieto atsevišķu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "Starpniekinstitūcija, izsludinot atklātu konkursu, ievieto sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

8. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Starpniekinstitūcija paziņojumu par apakšprojektu iesniegumu pieņemšanas izbeigšanu ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", starpniekinstitūcijas mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā internetā (www.swiss-contribution.lv) ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad noslēgusies apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa pēdējā atlases kārta, kuras ietvaros bija pieejams finansējums."

9. Svītrot 27.punktu.

10. Svītrot 30.punktā vārdus "uz aploksnes norādot "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā"".

11. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz papīra formā, apakšprojekta iesniedzējs iesniedz aizpildīto apakšprojekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 29.punktā minētos pielikumus (vienā eksemplārā). Apakšprojekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots). Apakšprojekta iesniegumam pievieno apakšprojekta iesnieguma veidlapas un šo noteikumu 29.punktā minēto pielikumu elektroniskās versijas elektronisko datu nesējā vai nosūta uz starpniekinstitūcijas elektroniskā pasta adresi (sveicespetnieki@viaa.gov.lv)."

12. Izteikt 33.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"33. Starpniekinstitūcija izskata apakšprojektu iesniegumus, kuri ir iesniegti starpniekinstitūcijā vai nodoti pasta iestādē līdz šo noteikumu 26.1 punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai atklāta konkursa papildkārtas sludinājumā norādītajā termiņā:".

13. Svītrot 33.1.apakšpunktā vārdus "un laiku".

14. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Apakšprojektu iesniegumus, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, starpniekinstitūcija iesniedz komitejā apakšprojektu iesniegumu saraksta apstiprināšanai. Starpniekinstitūcija apakšprojektu iesniegumu sarakstā iekļautos apakšprojektu iesniegumus nodod starpniekinstitūcijas pieaicinātiem neatkarīgiem ekspertiem turpmākai vērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem."

15. Aizstāt 50.3.apakšpunktā vārdus "attiecīgās atklāta konkursa kārtas ietvaros" ar vārdiem "atklāta konkursa ietvaros".

16. Svītrot 52.punktu.

17. Aizstāt 53. un 56.punktā skaitli "30" ar skaitli "45".

18. Svītrot 1.pielikuma VI daļas 5.punktā vārdus "kopijas un".

19. Svītrot 5.pielikuma 1.punktā vārdus "attiecīgās kārtas".

20. Svītrot 5.pielikuma 11.punktā vārdus "un viena kopija".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

23.08.2013