Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.502

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 32.§)

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību, un atlīdzības apmēru"

Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma
23.panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību, un atlīdzības apmēru" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 61.nr.) grozījumu un izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Atlīdzību brīvprātīgajam probācijas darbiniekam par līgumā noteikto uzdevumu izpildi dienests administrē šādi:

7.1. par katru vadīto izlīgumu brīvprātīgais probācijas darbinieks saņem atlīdzību 28,46 euro apmērā;

7.2. par līgumā noteiktā uzdevuma izpildi (izņemot šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto uzdevumu) brīvprātīgais probācijas darbinieks mēnesī saņem šādu atlīdzību:

7.2.1. ja brīvprātīgais probācijas darbinieks mēnesī strādājis mazāk par 10 stundām - 14,23 euro;

7.2.2. ja brīvprātīgais probācijas darbinieks mēnesī strādājis no 10 līdz 20 stundām - 28,46 euro;

7.2.3. ja brīvprātīgais probācijas darbinieks mēnesī strādājis vairāk par 20 stundām - 35,57 euro;

7.2.4. ja brīvprātīgais probācijas darbinieks veicis izpētes vai analītisko darbu - 35,57 euro."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

01.01.2014