Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.478

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
30.panta sesto un astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. datus pārskatos norāda euro;";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. ja naudas līdzekļi, prasības vai saistības, kuru izpildes rezultātā sagaidāma naudas līdzekļu saņemšana vai izdošana, uzskaitītas citā valūtā:

2.5.1. pārskata perioda beigās (izņemot pārskata gada beigās) pārrēķinu euro veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas sākumā;

2.5.2. iesniedzot decembra pārskatu, pārrēķinu euro veic pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas beigās;

2.5.3. tām ārvalstu valūtām, kurām Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, piemēro pasaules finanšu tirgus atzītā finanšu nozares periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro attiecīgā pārskata perioda beigās.";

1.3. izteikt 15.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.12. ailē "Aizņēmuma summa" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma summu euro. Ja aizņēmums saņemts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam;";

1.4. izteikt 15.17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.17.1. ja aizņēmums saņemts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam;";

1.5. izteikt 16.12. un 16.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.12. ailē "Galvojuma summa" norāda galvoto summu euro no kopējā aizņēmuma apjoma. Ja galvojums izsniegts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam;

16.13. ailē "Galvotā aizņēmuma summa" norāda kopējo aizņēmuma apjomu euro saskaņā ar galvojuma līgumu. Ja galvotais aizņēmums izsniegts citā valūtā, pārrēķinu euro veic atbilstoši šo noteikumu 2.5.apakšpunktam;";

1.6. papildināt noteikumus ar 20.1 un 20.2 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Mēneša pārskatā par 2013.gada decembri datus norāda latos.

20.2 Sagatavojot šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētos pārskatus par 2014.gada janvāri, atlikumus uz perioda sākumu norāda, pārrēķinātus euro atbilstoši Eiropas Savienības Padomes noteiktajam euro maiņas kursam un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā minētajiem noapaļošanas principiem.";

1.7. aizstāt 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

01.01.2014