Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.477

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
29.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.; 2010, 69.nr.; 2011, 52.nr.; 2012, 165.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 163.punktu;

1.2. izteikt 172.punktu šādā redakcijā:

"172. Ieņēmumus ārvalstu valūtā uzskaita euro ieņēmumu atzīšanas dienā. Ieņēmumus vai izdevumus, kas rodas no valūtas kursa svārstībām starp ieņēmumu atzīšanas dienu un naudas saņemšanas dienu, uzskaita kā finanšu ieņēmumus vai izdevumus no valūtas kursa svārstībām.";

1.3. aizstāt 200.2.apakšpunktā vārdu "lata" ar vārdu "euro";

1.4. papildināt noteikumus ar 200.4 punktu šādā redakcijā:

"200.4 Budžeta iestādes pēc 2013.gada pārskata iesniegšanas atbilstoši budžeta un finanšu jomas normatīvajiem aktiem koriģē grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumus 2014.gada sākumā par starpību, kas, konvertējot latus uz euro, radusies starp 2013.gada pārskatā norādītajiem grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumiem un faktiskajiem grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumiem, un atzīst no euro ieviešanas gūtos finanšu ieņēmumus vai izdevumus. Līdz 2014.gada 31.decembrim korekcijas grāmatojumu reversē.";

1.5. papildināt 1.pielikuma I nodaļu aiz konta 8150 ar kontu 8180 šādā redakcijā:

"   8180   Finanšu ieņēmumi no euro ieviešanas"

1.6. papildināt 1.pielikuma I nodaļu aiz konta 8240 ar kontu 8280 šādā redakcijā:

"   8280   Finanšu izdevumi no euro ieviešanas"

1.7. svītrot 1.pielikuma II nodaļas 269.1 punktu;

1.8. papildināt 1.pielikuma II nodaļu ar 269.2, 269.3 un 269.4 punktu šādā redakcijā:

"269.2 Kontā "8180 Finanšu ieņēmumi no euro ieviešanas" uzskaita ieņēmumus no grāmatvedības kontu atlikumu konvertācijas, ja:

269.2 1. bilances aktīva konta atlikums, kas norādīts 2013.gada pārskatā un konvertēts uz euro, ir lielāks nekā to veidojošo uzskaites vienību faktiskais atlikums euro;

269.2 2. bilances pasīva konta atlikums, kas norādīts 2013.gada pārskatā un konvertēts uz euro, ir mazāks nekā to veidojošo uzskaites vienību faktiskais atlikums euro.

269.3 Kontos "8190 Pārējie finanšu ieņēmumi" un "8290 Pārējie finanšu izdevumi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos finanšu ieņēmumus vai izdevumus.

269.4 Kontā "8280 Finanšu izdevumi no euro ieviešanas" uzskaita izdevumus no grāmatvedības kontu atlikumu konvertācijas, ja:

269.4 1. bilances aktīva konta atlikums, kas norādīts 2013.gada pārskatā un konvertēts uz euro, ir mazāks nekā to veidojošo uzskaites vienību faktiskais atlikums euro;

269.4 2. bilances pasīva konta atlikums, kas norādīts 2013.gada pārskatā un konvertēts uz euro, ir lielāks nekā to veidojošo uzskaites vienību faktiskais atlikums euro."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

01.01.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.