Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.388

Rīgā 2013.gada 9.jūlijā (prot. Nr.39 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57.nr.; 2009, 57., 133.nr.; 2010, 81., 128., 160.nr.; 2011, 32., 68., 157., 161.nr.; 2012, 62.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 3.2 punktu.

2. Papildināt noteikumus ar 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. juridiska persona piena, augļu un dārzeņu, gaļas vai graudu sektora pārstrādes uzņēmumā, kura nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi, vai juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas pārstrādes uzņēmumā sāks nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi augļu un dārzeņu, gaļas vai graudu sektorā (turpmāk - bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmums)."

3. Papildināt noteikumus ar 13.7. un 13.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.7. EUR 3 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai augļu un dārzeņu, gaļas vai graudu sektora bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumā;

13.8. EUR 7 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai piena sektora bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumā, kas nodarbojas ar bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi."

4. Papildināt noteikumus ar 13.2 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2 4. piena, augļu un dārzeņu, gaļas vai graudu sektora bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumā."

5. Izteikt 35.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības un kontroles kārtību akreditētas institūcijas izsniegtu dokumentu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pārstrādes uzņēmuma bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību, ja atbalsta pretendents vēlas iegūt kritērija papildpunktus un ja prasība attiecas uz atbalsta pretendentu;".

6. Papildināt IX nodaļu ar 38.4, 38.5 un 38.6 punktu šādā redakcijā:

"38.4 Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz pārstrādes uzņēmuma bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu). Minētais dokuments izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību.

38.5 Uzraudzības periodā atbalsta pretendents bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumā, kas darbojas piena pārstrādes sektorā, katru gadu no kopējā saražoto gala produktu apjoma (vērtības vai apjoma izteiksmē) vismaz 10 procentus realizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību bioloģiskās lauksaimniecības shēmas ietvaros, bet pretendenti, kas darbojas pārējos sektoros, - 30 procentus. Savukārt atbalsta pretendents, kas sāk nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību bioloģiskās lauksaimniecības shēmas ietvaros katru gadu realizē vismaz 70 procentus no kopējā saražoto gala produktu apjoma (vērtības vai apjoma izteiksmē).

38.6 Ja šo noteikumu 38.5 punktā minētais realizētais procentuālais apjoms netiek sasniegts, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai administrēšanas kārtību pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apjomam."

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Zemkopības ministra vietā -
labklājības ministre Ilze Viņķele

19.07.2013