Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

Izdarīt Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 43.nr.; 2011, 52., 85.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdu "Iestādes" ar vārdiem "Maksājumu pakalpojumu sniedzēja".

2. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Maksājumu pakalpojumu sniedzēja un maksājuma pakalpojuma izmantotāja attiecības regulē šis likums, citi maksājumu pakalpojumu jomas darbību regulējošie normatīvie akti, Eiropas Savienības tieši piemērojamie tiesību akti maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā, kā arī civiltiesiskie līgumi, kurus maksājumu pakalpojumu sniedzējs noslēdzis ar maksājuma pakalpojuma izmantotāju."

3. Aizstāt VI nodaļas nosaukumā vārdu "Iestāžu" ar vārdiem "Maksājumu pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas iestāžu".

4. 48.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzraudzības funkciju veikšanai Komisija ir tiesīga izdot maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saistošus normatīvos noteikumus, lai nodrošinātu to prasību ievērošanu, kuras noteiktas šajā likumā un Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

5. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. (1) Ja Komisija konstatē, ka maksājumu sistēma, maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai elektroniskās naudas iestāde neievēro prasības, kas noteiktas šajā likumā, Komisijas izdotajos tiesību aktos vai Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā, tā, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas šādas darbības:

1) pieprasīt, lai institūcija vai persona, kas ir atbildīga par maksājumu sistēmas darbību, maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai elektroniskās naudas iestāde nekavējoties veic situācijas novēršanai nepieciešamos pasākumus un iesniedz Komisijai tās noteiktajā termiņā rīcības plānu;

2) izteikt institūcijai vai personai, kas ir atbildīga par maksājumu sistēmas darbību, maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai elektroniskās naudas iestādei brīdinājumu;

3) noteikt ierobežojumus maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai elektroniskās naudas iestādes darbībai, tai skaitā daļēji vai pilnīgi apturēt maksājumu pakalpojumu sniegšanu;

4) dot institūcijai vai personai, kas ir atbildīga par maksājumu sistēmas darbību, maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai elektroniskās naudas iestādes pārraudzības institūcijām un izpildinstitūcijām, kā arī šo institūciju vadītājiem un locekļiem pamatotus rakstveida rīkojumus, kas nepieciešami, lai ierobežotu vai pārtrauktu maksājumu sistēmas, maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai elektroniskās naudas iestādes darbību, kura apdraud vai var apdraudēt to stabilitāti, maksātspēju vai reputāciju;

5) uzlikt soda naudu līdz 100 000 latu;

6) daļēji vai pilnīgi apturēt elektroniskās naudas emisiju elektroniskās naudas iestādei.

(2) Ja Komisija konstatē, ka iestāde neievēro normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, tā ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas šā panta pirmajā daļā norādītās darbības.

(3) Ja Komisija, pamatojoties uz šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem, ir izdevusi administratīvo aktu, šā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

6.  105.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "nodaļas noteikumu" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā" un pēc vārdiem "minēto noteikumu" - ar vārdiem "un Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "nodaļas noteikumu" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "nodaļas noteikumu" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "nodaļas noteikumu" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā".

7. Papildināt 106.panta pirmo daļu pēc vārdiem "nodaļas noteikumu" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā".

8. Papildināt 107.pantu pēc vārdiem "nodaļas noteikumus" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktus maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā".

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 4.jūlijā

18.07.2013