Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 2004, 7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.pantā vārdus "starpvalstu līgumu, starpvaldību līgumu un starpresoru līgumu" ar vārdiem "starpvalstu līgumu un starpvaldību līgumu".

2. 5.pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "un saskaņot to tekstu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās personas starptautiskā līguma tekstu saskaņo pēc pozitīva Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas, ja starptautiskais līgums rada ietekmi uz valsts budžetu, atzinuma par starptautisko līgumu un paraksta pēc attiecīga pilnvarojuma saņemšanas."

3. Papildināt II nodaļu ar 11.1 un 11.2 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Atrunu, deklarāciju, atrunas un deklarācijas grozījumus, kā arī atrunas un deklarācijas atsaukšanu apstiprina tādā pašā veidā un kārtībā, kādā apstiprināts starptautiskais līgums, attiecībā uz kuru atruna vai deklarācija izteikta.

11.2 pants. Valsts valodas centrs nodrošina starptautisko līgumu tulkošanu un atveidošanu."

4. Izteikt 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Ārlietu ministrija veic starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā. Sistematizēti starptautiskie līgumi ir brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.

Ministru kabinets nosaka Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā iekļaujamās ziņas un kārtību, kādā tās tiek iesniegtas minētās informācijas sistēmas turētājam.

Ārlietu ministrija informē par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu un Latvijas Republikas izteiktajām atrunām un deklarācijām attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem, šo informāciju publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

16.pants. Visi starptautiskie līgumi un to tulkojumi un atveidojumi latviešu valodā tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ārlietu ministrija veic starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā un glabā starptautisko līgumu oriģināleksemplārus vai to apliecinātas kopijas, ja saskaņā ar starptautiskajā līgumā noteikto šā starptautiskā līguma oriģināls tiek glabāts tikai starptautiskā līguma depozitārijā."

5. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ārlietu ministrija uzsāk šā likuma 15.panta pirmajā daļā minēto starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā no 2014.gada 1.jūlija. No šā brīža tīmekļa vietnē www.likumi.lv ir pieejami sistematizēti starptautiskie līgumi, kas noslēgti pēc 2014.gada 1.jūlija.

2. Līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgto starptautisko līgumu uzskaiti Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā atbilstoši šā likuma 15.pantam Ārlietu ministrija nodrošina līdz 2019.gada 30.jūnijam.

3. Ja līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgtie starptautiskie līgumi un to tulkojumi un atveidojumi latviešu valodā nav publicēti laikrakstā "Valdības Vēstnesis", izdevumā "Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs", izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" vai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Ārlietu ministrija līdz 2019.gada 30.jūnijam nodrošina šādu līgumu un to tulkojumu un atveidojumu latviešu valodā publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 13.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 4.jūlijā

18.07.2013
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.