Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā

Izdarīt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 112., 183.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

aizstāt 6.punktā skaitļus un vārdus "2012.gada 30.jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 31.augustam";

aizstāt 6.1 punktā skaitļus un vārdus "2012.gada 1.jūlija" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 1.septembra" un skaitļus un vārdus "2012.gada 30.jūnijam" - ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 31.augustam".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 2.jūlijā

03.07.2013