Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.334

Rīgā 2013.gada 25.jūnijā (prot. Nr.36 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 60.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 88.nr.; 2009, 204.nr.; 2011, 154.nr.; 2012, 81.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitļus "likuma "Par policiju" 12.panta pirmās daļas 17.punktu un Valsts probācijas dienesta likuma 25.panta piekto daļu".

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtību."

3. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Valsts policijas, pašvaldības policijas, ostas policijas, Valsts robežsardzes darbinieks, valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektors vai Valsts probācijas dienesta amatpersona, veicot pārbaudi ar portatīvu mērierīci alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, lai noskaidrotu, vai persona ir lietojusi alkoholu;".

4. Papildināt 6.punktu aiz vārdiem "pašvaldības policijas" ar vārdiem "ostas policijas".

5. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Alkohola koncentrācijas pārbaude izelpotajā gaisā".

6. Papildināt 8.1.apakšpunktu aiz vārdiem "pašvaldības policijas" ar vārdiem "ostas policijas".

7. Papildināt noteikumus ar 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektors, lai konstatētu, vai civilās aviācijas personāls ir lietojis alkoholu, pildot civilās aviācijas personāla funkcijas."

8. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ja alkohola koncentrācijas pārbaude izelpotajā gaisā nav iespējama vai pārbaudāmā persona nepiekrīt pārbaudei vai tās rezultātiem, Valsts policijas, pašvaldības policijas, ostas policijas vai Valsts robežsardzes darbinieks, bet šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajos gadījumos - Valsts probācijas dienesta amatpersona ar probācijas klienta piekrišanu un šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētajos gadījumos - valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektors ar civilās aviācijas personāla piekrišanu pēc iespējas ātrāk nogādā personu ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai."

9. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja mērījumos konstatēta alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā, Valsts policijas, pašvaldības policijas, ostas policijas, Valsts robežsardzes darbinieks, valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektors vai Valsts probācijas dienesta amatpersona sastāda personas pārbaudes protokolu (4.pielikums). Protokolam pievieno mēraparāta izdrukas, kas apliecina protokolā norādītos mērījumus."

10. Papildināt 15.punktu aiz vārdiem "Valsts probācijas dienesta amatpersonas" ar vārdiem "un valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektora".

11. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Medicīniskās pārbaudes protokola atzinumā alkohola ietekme tiek norādīta, ja alkohola koncentrācija pārbaudāmās personas asinīs:

28.1. pārsniedz 0,5 promiles (ieskaitot) vai tam atbilstošu koncentrāciju citā bioloģiskā vidē;

28.2. pārsniedz 0,2 promiles (ieskaitot) vai tam atbilstošu koncentrāciju citā bioloģiskā vidē, ja pārbaudāmā persona pārstāv civilās aviācijas personālu."

12. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Ja medicīnisko pārbaudi veic, pamatojoties uz šo noteikumu 6.punktā minēto nosūtījumu un medicīniskajā pārbaudē konstatē šo noteikumu 28.punktā minēto alkohola koncentrāciju vai šo noteikumu 29.5., 29.6., 29.8., 29.9. vai 29.10.apakšpunktā minēto stāvokli, pārbaudes izdevumus sedz pārbaudāmā persona, iemaksājot attiecīgo summu nosūtītāja budžeta kontā."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

28.06.2013