Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas [maksa par speciālo atļauju (licenci)] tiek ieskaitīti speciālajā budžetā, un tie izmantojami likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" noteiktajā kārtībā.

Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75 procentu apmērā ieskaitāmi šā panta pirmajā daļā minētajā speciālajā budžetā, bet 25 procentu apmērā - tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

Ienākumi no valsts mēroga izložu nodokļa ieskaitāmi šā panta pirmajā daļā minētajā speciālajā budžetā, bet no vietējā mēroga izložu nodokļa - tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 28. jūnijā

01.01.2002