Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.127

Rīgā 2013.gada 7.jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.22 2.p.)

Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem"

Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību
un to uzraudzības likuma
131. panta trešo daļu un
132. panta pirmo daļu un Pārapdrošināšanas likuma
90. panta trešo daļu un 91. panta pirmo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2009. gada 22. maija normatīvajos noteikumos Nr. 64 "Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2. punktu šādā redakcijā:

"2.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība."

2. Izteikt 5.2. un 5.3. punktu šādā redakcijā:

"5.2. šī apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir saistītā sabiedrība kādai Latvijā reģistrētai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kurai ir Latvijā reģistrēta meitas sabiedrība, kas saskaņā ar šo noteikumu prasībām veic koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, iekļaujot tajā apdrošināšanas sabiedrību vai pārapdrošināšanas sabiedrību un tās saistīto sabiedrību;

5.3. šī apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir saistītā sabiedrība kādai apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kas reģistrēta dalībvalstī, ar kuras apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju uzraudzības institūciju Komisija ir noslēgusi vienošanos par to, ka dalībvalsts apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju uzraudzības institūcija veic papildu uzraudzību, un šī apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība iekļauj to savā koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā."

3. Izteikt 6.2. punktu šādā redakcijā:

"6.2. Latvijā ir reģistrēta vēl kāda tās pašas apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība ar lielāku aktīvu kopsummu, kas iesniedz Komisijā mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā ir iekļautas visas Latvijā reģistrētās meitas sabiedrības, un ar Komisijas atļauju apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir atbrīvota no mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas."

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

7. Apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kas vienlaikus ir gan dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā, gan apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, sagatavo koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā iekļauta apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība un tās saistītās sabiedrības, kā arī mātes sabiedrība un tās saistītās sabiedrības tikai mātes sabiedrības līmenī."

5. Izteikt 9.2. un 9.3. punktu šādā redakcijā:

"9.2. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības, kura ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, nedalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja meitas sabiedrība, maksātspējas normu un pašu līdzekļus, piemērojot šo noteikumu 12. punktā noteikto proporcionalitātes principu;

9.3. apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrības, kura ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, nedalībvalsts pārapdrošinātājs vai nedalībvalsts apdrošinātājs, maksātspējas normu un pašu līdzekļus, kā arī proporcionālu daļu no mātes sabiedrības citas saistītās sabiedrības, kura ir apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, ārvalsts apdrošinātājs vai ārvalsts pārapdrošinātājs, maksātspējas normas un pašu līdzekļiem;".

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir dalības sabiedrība citā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, ārvalsts apdrošinātājā vai ārvalsts pārapdrošinātājā, izmantojot apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības starpniecību, tad šo apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību iekļauj koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā."

7. Papildināt 15.3. punktu aiz vārdiem ''apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām'' ar vārdiem ''un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām''.

8. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamo dalībvalstu apdrošinātāju, dalībvalstu pārapdrošinātāju, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti saskaņā ar attiecīgās mītnes valsts prasībām. Gadījumos, kad mītnes valstī nav noteiktas prasības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanai, šo apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 15.3. apakšpunkta prasībām."

9. Papildināt 17.3. punktu aiz vārdiem ''apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības'' ar vārdiem ''vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības''.

10. Izteikt 21.2. punktu šādā redakcijā:

"21.2. komercsabiedrības veids atbilstoši šādam grupējumam: dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, cita komercsabiedrība;''.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

12.06.2013