Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.155

Valmierā 2013.gada 25.aprīlī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.37 "Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.04.2013. sēdes lēmumu Nr.119 (prot. Nr.4, 15.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.37 "Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā" (turpmāk - Saistošie noteikumi") šādus grozījumus:

a. izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā:

"3.3. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana."

b. izteikt 3.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.1. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, ievērojot šajos saistošajos noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus."

c. svītrot 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. un 3.3.5.apakšpunktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.155 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.37 "Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.37 "Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.37) 3.3.punkts "Priekšvēlēšanu reklāmas izvietošanas noteikumi" nosaka prasības priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai. Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz iepriekš minētā 3.3.punkta prasības atbilstošas Priekšvēlēšanu aģitācijas likumam.
2. Īss projekta satura izklāsts Projektā tiek paredzēts, ka priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, ievērojot Saistošajos noteikumos Nr.37 noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

12.06.2013