Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.234

Rīgā 2013.gada 6.jūnijā (prot. Nr.32 54.§)

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 60.nr.)) (turpmāk - plāns) 3.pielikumā šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.1.4.4. un 1.2.1.1.apakšpunktu;

1.2. izteikt 1.2.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.3.1. Nodrošināta atbilstoša, efektīva un caurskatāma ES fondu vadība un apguve A) Latvijai jānodrošina gada līdzekļu izlietojums saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2013.gadam".
2013.gadā Latvijai jācenšas nodrošināt gada līdzekļu izlietojumu vismaz 148,8 milj. LVL apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 22,9 milj. LVL apmērā no Eiropas Zivsaimniecības fonda un 161,0 milj. LVL apmērā no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda

ZM

31.12.2013.

SMOU 3 - Vispārējie programmas nosacījumi;
SMOU 3 - D: Strukturālās reformas;
SMOU - Q1: Strukturālās reformas
B) Veikti pasākumi izvērtējumu kvalitātes uzlabošanai, lai noteiktu, kā ES fondu atbalsts ietekmē sagaidāmo rezultātu sasniegšanu

FM

31.12.2014.

SMOU 4 -
Annex 1,9.b
C) Izvērtēti vidēja termiņa plāni ES fondu projektu administrācijas sistēmas centralizēšanā

FM

31.10.2014.

SMOU 4 -
Annex 1, 9.b
D) Nodrošināts, ka starpniekinstitūcijas izdevumi ERAF apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros no ERAF sasniedz vismaz 60 milj. EUR 2013.gadā, vismaz 95 milj. EUR 2014.gadā un vismaz 140 milj. EUR 2015.gadā

FM

31.12.2012.
31.12.2013.

SMOU 5 -
Annex 1, 9.a
E) Noteikti papildu drošības pasākumi ES līdzfinansēto ceļu un tiltu būvniecības projektu kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēmai un procedūrām (piemēram, palielinot standarta garantiju termiņus), pamatojoties uz neatkarīgu ekspertu ieteikumiem (JASPERS) un neatkarīgu Eiropas Komisijas revīziju

SM

31.03.2012.

SMOU 5 -
Annex 1, 9.b"

1.3. svītrot 1.2.4.5., 1.3.2.2., 1.4.2.3., 2.1.1.1. un 2.1.1.4.apakšpunktu;

1.4. aizstāt 2.2.2.1. un 2.2.2.2.apakšpunkta piektajā ailē "Termiņš" skaitļus "28.03.2013." ar skaitļiem "01.12.2013.";

1.5. aizstāt 2.3.1.2.apakšpunkta piektajā ailē "Termiņš" skaitļus "05.02.2012., 05.08.2012., 05.02.2013" ar skaitļiem "05.08.2013., 05.05.2014.";

1.6. izteikt 2.3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.2.1. Izveidot efektīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīklu, paredzot izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā 576 ģimenes ārstu praksēm piesaistīta otra māsa

VesM

31.12.2013.

_"

1.7. izteikt 2.3.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.3.1. Palielināt ambulatorās veselības aprūpes pieejamību, paredzot izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā Kopējais valsts apmaksāto mājas aprūpes vizīšu skaits: 300 000

VesM

31.12.2013.

_
Pacientu skaits ar garīgās veselības traucējumiem, kas saņēmuši aprūpi dienas centros: 2 270

VesM

31.12.2013.

_"

1.8. aizstāt 3.1.1.3.apakšpunkta piektajā ailē "Termiņš" skaitļus "01.02.2013." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.9. svītrot 3.2.1.1.apakšpunktu;

1.10. svītrot 3.2.1.5.apakšpunkta pirmo un otro darbības rezultātu;

1.11. aizstāt 3.3.1.3.apakšpunkta piektajā ailē "Termiņš" skaitļus "01.07.2013." ar skaitļiem "01.11.2013.".

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

3. Pārskatu par plāna izpildi laikposmā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam un par nākamajā ceturksnī plānotajiem uzdevumiem iesniegt Ministru kabinetā līdz 2013.gada 20.jūlijam.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

06.06.2013