Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Apstiprināti ar
Ventspils pilsētas domes 19.04.2013.
lēmumu Nr.81 (prot. Nr.6; 16.§)

Grozījumi 2013.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta
pirmās daļas 3.punktu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. lēmumu Nr.20) šādus grozījumus:

1. izteikt 1.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: "Vispārīgie jautājumi";

2. tekstā aizstāt terminu "būvniecības atkritumi " ar terminu "būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi";

3. izteikt 8.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: "drīkst uzglabāt bīstamos atkritumus ne ilgāk par gadu tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu, ja nav iespējams nogādāt uz speciāli aprīkotām bīstamo atkritumu savākšanas vietām. Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par trim mēnešiem, saņem Valsts vides dienesta atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai";

4. izteikt 9.4.punktu šādā redakcijā: "Būvniecības un būvju nojaukšanas un lielgabarīta atkritumu izvešanai jāizmanto Atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumi, kurš normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ieguvis atļauju šo atkritumu apsaimniekošanai".

Ventspils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

08.06.2013