Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 3., 9., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183.nr.; 2012, 199.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

2. Papildināt 4.5 panta pirmo daļu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) atteikumu izdarīt ierakstu par personālsabiedrības biedru, ja iesniegts pieteikums par personālsabiedrības biedra ierakstīšanu komercreģistrā un attiecīgajai personai ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, izņemot gadījumu, kad biedra ieguldījuma (kapitāla) daļas tiek mantotas;

10) atteikumu pievienot dalībnieku reģistra nodalījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas lietai, ja iesniegts pieteikums par dalībnieku reģistra nodalījuma pievienošanu reģistrācijas lietai un tās dalībniekam ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību, izņemot gadījumu, kad dalībnieka pamatkapitāla daļas tiek mantotas."

3. Papildināt likuma otro nodaļu ar 4.7 pantu šādā redakcijā:

"4.7 pants. Paziņojums par saņemtajiem pieteikumiem

Uzņēmumu reģistra amatpersona nosūta par maksu personai paziņojumu par katru tiesību subjekta reģistrācijas lietā saņemto pieteikumu, ja persona ir iesniegusi lūgumu nosūtīt šādu paziņojumu.

Uzņēmumu reģistra amatpersona paziņojumu nosūta pieteikuma saņemšanas dienā.

Paziņojumā norāda Uzņēmumu reģistrā saņemtā pieteikuma būtību un saņemšanas datumu.

Paziņojuma nosūtīšanas veidu un kārtību, kā arī maksas apmēru nosaka Ministru kabinets."

4. Izslēgt 8.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus "(izņemot gada pārskatus)".

5. Izteikt 14.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu kā 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"3) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ir juridisks spēks;

4) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;

5) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

6) Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis."

6. Izslēgt 18.1 panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "(izņemot gada pārskatus)".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 4.7 pants stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 2.maijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 22.maijā

05.06.2013