Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vides aizsardzības likumā

Izdarīt Vides aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 7., 24.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 205.nr.; 2012, 96.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "ķīmiskie produkti (preparāti)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maisījumi" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.panta 7.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Kaitējums īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem neietver iepriekš identificētu nelabvēlīgu ietekmi, kas radusies operatora profesionālās darbības dēļ, ja šo darbību nepārprotami atļāvusi attiecīgā iestāde saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 14.pantu un likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 43.pantu vai saskaņā ar citiem vides aizsardzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ja nav konstatēta būtiska negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem."

3. 17.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "četros" ar vārdu "sešos";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "četriem" ar vārdu "sešiem".

4. Aizstāt 25.panta ceturtās daļas 5.punktā vārdus "produktu (preparātu)" ar vārdu "maisījumu".

5. Izslēgt 39.panta trešajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 18.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 2.maijā

16.05.2013