Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.155

Rīgā 2013.gada 26.martā (prot. Nr.16 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.698 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta divpadsmito daļu
un 28.panta pirmās daļas pirmo teikumu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.698 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 122.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "paziņojums par grozījumiem" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt 6.4.apakšpunktu aiz vārda "vajadzībām" ar vārdiem "un šādu pasūtītāju nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts), adrese un valsts piederība vai, ja šādu pasūtītāju skaits ir nesamērīgi liels, šādus pasūtītājus identificējoša informācija atbilstoši Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikuma tiešsaistes versijas (TED - Tenders Electronic Daily) publicēšanas nosacījumiem";

1.3. papildināt 11.4.apakšpunktu aiz vārdiem "dokumentu pavairošanas" ar vārdiem "un nosūtīšanas";

1.4. svītrot 11.9.apakšpunktu;

1.5. izteikt 11.30.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.30. izvēles pamatojums, ja izvēlas piemērot paātrinātu iepirkuma procedūru vai sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 2.punktu;";

1.6. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Sagatavojot paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2. un 9.2.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

16.1. attiecīgajā šo noteikumu 1.5., 1.8. (ja veikts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā vai sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu) vai 1.10.apakšpunktā minētajā paziņojumā (turpmāk - sākotnējais paziņojums) norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums;

16.2. sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts;

16.3. sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods;

16.4. sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu;

16.5. sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs;

16.6. sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts);

16.7. sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums;

16.8. norāde par šā paziņojuma saturu (iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana, labojums vai papildinājums);

16.9. norāde par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (iepirkuma procedūra tika izbeigta, iepirkuma procedūra tika pārtraukta, dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota) un iespējamu paziņojuma par līgumu vai paziņojuma par metu konkursu atkārtotu publicēšanu;

16.10. norāde par to, kādēļ labojumi vai papildinājumi veicami (grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā, paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai vai abi iemesli);

16.11. norāde par to, kur labojumi vai papildinājumi veicami (sākotnējā paziņojumā, iepirkuma procedūras dokumentos vai abos);

16.12. ja labojumi vai papildinājumi veicami sākotnējā paziņojumā, papildus norāda:

16.12.1. labojumus, kas jāveic tekstā;

16.12.2. labojumus, kas jāveic datumos;

16.12.3. labojumus, kas jāveic kontaktinformācijā;

16.12.4. tekstu, ar ko jāpapildina sākotnējais paziņojums;

16.13. ja iepirkuma procedūra vai tās daļa tika pārtraukta, - iepirkuma procedūras vai tās daļas pārtraukšanas pamatojums.";

1.7. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Pasūtītājs paziņojumā par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja nepieciešams, atkārto šo noteikumu 16.8., 16.9., 16.10., 16.11., 16.12. un 16.13.apakšpunktā minēto informāciju.";

1.8. svītrot 18.14. un 18.15.apakšpunktu;

1.9. aizstāt 20.punktā skaitļus un vārdus "18.12., 18.13., 18.14. un 18.15.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "18.12. un 18.13.apakšpunktā";

1.10. papildināt 22.punkta ievaddaļu aiz skaitļa "6.3." ar skaitli "6.4.";

1.11. papildināt 24.punkta ievaddaļu aiz skaitļa "6.3." ar skaitli "6.4.";

1.12. papildināt 32.punkta ievaddaļu aiz skaitļa "6.3." ar skaitli "6.4.".

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

01.04.2013