Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.208

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.108, 3.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
 15.panta pirmās daļas 19.punktu un 43.panta trešo daļu un
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.137; 2011, Nr.91; 2012, Nr.87) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.9.apakšpunktā vārdus "redzes un dzirdes";

1.2. aizstāt 2.12.apakšpunktā skaitļus un vārdus "60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas" ar skaitļiem un vārdiem "100% apmērā no biļetes cenas";

1.3. aizstāt 5.punktā skaitļus un vārdus "2.12.-2.13.apakšpunktā minētās pasažieru kategorijas ir tiesīgas" ar skaitļiem un vārdiem "2.13.apakšpunktā minētā pasažieru kategorija ir tiesīga".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.208 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz noteikt braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā visiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 3.grupas invalīdiem. Šobrīd braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā paredzēts tikai 3.grupas redzes un dzirdes invalīdiem.

Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts noteikt braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētajās profesionālās izglītības iestādēs profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās klātienē izglītojamiem un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrētajās profesionālās izglītības iestādēs profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās klātienē izglītojamiem. Šobrīd braukšanas maksas atvieglojums šai pasažieru kategorijai ir noteikts 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas vai 50% apmērā, iegādājoties noteiktam braucienu skaitam paredzētās biļetes.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" sniegto informāciju prognozētie pārvadātāja papildus nesaņemtie ieņēmumi saistībā ar papildu braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu gadā būs aptuveni 4,267 miljoni latu, 2013.gadā (~20.marts - decembris) aptuveni 3,157 miljoni latu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

16.03.2013