Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200.nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206.nr.; 2011, 103., 204.nr.; 2012, 190., 203.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.panta devītās daļas otrajā teikumā vārdus "bez kvalifikācijas klases".

2. 6.1 pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "bez kvalifikācijas klases";

aizstāt trešās daļas pirmajā un otrajā teikumā un piektajā daļā vārdus "piemaksu par kvalifikācijas klasi" ar vārdiem "izdienas piemaksu".

3. Izslēgt 6.2 panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus "bez kvalifikācijas klases".

4. Izslēgt 14.panta 1.1 daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdus "bez kvalifikācijas klases".

5. Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja tiesnesis tiesneša profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā saņēmis pozitīvu atzinumu, tiesnesim, izņemot Satversmes tiesas tiesnesi, nosaka izdienas piemaksu pie mēnešalgas šādā apmērā:

1) pēc trim amatā nostrādātiem gadiem - 7 procenti no mēnešalgas;

2) pēc sešiem amatā nostrādātiem gadiem - 14 procenti no mēnešalgas;

3) pēc 10 amatā nostrādātiem gadiem - 21 procents no mēnešalgas;

4) pēc 15 amatā nostrādātiem gadiem - 28 procenti no mēnešalgas;

5) pēc 20 amatā nostrādātiem gadiem - 35 procenti no mēnešalgas."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Tiesnešiem, kuriem līdz 2013.gada 1.janvārim piešķirta piemaksa par kvalifikācijas klasi, piešķirtās piemaksas apmērs saglabājas. Ja līdz 2013.gada 1.janvārim tiesnesim piešķirta piemaksa par kvalifikācijas klasi 35 procentu apmērā no tiesneša mēnešalgas, turpmāk piemaksa par tiesneša amatā nostrādāto laiku tiesnesim netiek paaugstināta."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 28.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 13.martā

27.03.2013