Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru prezidenta rīkojums Nr.85

Rīgā 2013.gada 8.martā

Par darba grupu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam īstenošanas koordinēšanai

1. Lai koordinētu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam (turpmāk - programma) īstenošanā, kā arī nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu un saskaņotu rīcību cilvēku tirdzniecības novēršanā un atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

D.Trofimovs - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors

Darba grupas locekļi:

O.Arkle - Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente

J.Āboliņa - Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļas Kriminālstatistikas sektora vecākā inspektore

A.Dzērvēns - Liepājas prokuratūras virsprokurors

J.Feldmane - Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja

E.Grintāle - Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Konsulārās palīdzības nodaļas trešā sekretāre

J.Iesalnieks - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Operatīvās darbības nodaļas galvenais inspektors, majors

I.Jankava - Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Tūrisma nodaļas vecākā referente

R.Kalniņš - Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo attiecību departamenta Amerikas un Karību valstu nodaļas trešais sekretārs

I.Kļaviņa - biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" juriste

D.Lāce - biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" valdes locekle

D.Lepika - Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juriskonsulte

A.Lubarts - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanai priekšnieks, majors

I.Mežs - Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Latvijas biroja vadītājs

G.Miruškina - biedrības "Patvērums "Drošā māja"" juriste

V.Nazarovs - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanai vecākais inspektors, majors

A.Ostapko - Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas virsprokurors

I.Pikše - Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vadošā eksperte

R.Rācene-Bērtule - Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktora vietniece

I.Švekle - Rīgas domes Labklājības departamenta direktore

R.Tetere - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadošā vecākā referente

E.Vidriks - Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļas priekšnieks

E.Vjatere - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja

S.Zalcmane - biedrības "Patvērums "Drošā māja"" valdes priekšsēdētāja

2. Darba grupai atbilstoši tiesībām un pilnvarām, kuras tās locekļu pārstāvētajām institūcijām noteiktas tiesību aktos:

2.1. koordinēt attiecīgās iestādes sadarbību ar iesaistītajām institūcijām programmā noteikto uzdevumu izpildē;

2.2. sagatavot programmā noteikto uzdevumu īstenošanas analīzi un priekšlikumus to efektīvai īstenošanai;

2.3. izstrādāt un iesniegt Iekšlietu ministrijā priekšlikumus, lai sagatavotu informatīvo ziņojumu par programmas ieviešanu un politikas plānošanas dokumenta projektu par cilvēku tirdzniecības novēršanu, kā arī piedalīties minēto dokumentu izstrādē.

3. Iekšlietu ministrijai nodrošināt programmā noteikto uzdevumu īstenošanas koordināciju un darba grupas darba organizēšanu.

4. Darba grupai nodrošināt informācijas apmaiņu par pasākumiem cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā, kā arī jautājumos par atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.

5. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2011.gada 10.jūnija rīkojumu Nr.207 "Par darba grupu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam īstenošanas koordinēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 92.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

08.03.2013