Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2013.gada 24.janvārī (prot. Nr.2, 5.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002. saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002. saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā ("LV", 140 (2715), 01.10.2002., Nr.24 (2972) 13.02.2004., Nr.207 (3365) 24.12.2005., Nr.59 (3843) 16.04.2008., Nr.109 (3893) 17.07.2008., Nr.203 (4601) 28.12.2011.) šādus grozījumus:

Izteikt noteikumu 10.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.7. Daugavpils pilsētas pašvaldība publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas un slēdz līgumu ar komersantu, kas sniedz otrreizēji izmantojamo materiālu atdalīšanas pakalpojumus (šķirošanu) Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, tikai pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 12.09.2002. saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 6.punkts paredz, ka pašvaldība organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā. Likuma 18.pants paredz, ka pašvaldība izvēlas atkritumu apsaimniekotāju publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

Atbilstoši minētajam tiek precizēts saistošo noteikumu 10.7.apakšpunkta teksts.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi paredz noteikumu 10.7.apakšpunkta precizēšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar pilsētas komunālās saimniecības speciālistiem, sadzīves atkritumu radītājiem, apsaimniekotājiem, atkritumu poligona apsaimniekotāju.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

05.03.2013