Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Jūrmalā 2013.gada 24.janvārī (prot. Nr.1, 9.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību":

1. Svītrot saistošo noteikumu 4.2.punktu.

2. Izteikt saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:

"5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese".

3. Izteikt saistošo noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā:

"5.2. pieteikumam jāpievieno izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personas izglītību apliecinošu dokumentu kopijas".

4. Svītrot saistošo noteikumu 5.5.punktu, 8.1. un 8.3.punktu.

5. Svītrot saistošo noteikumu pielikumā vārdus "Programmas īstenošanas vieta: "Vieta"".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.TruksnisPaskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2011.gada 22.decembra vēstulē Nr.17.18-1e/19768 izvērtējusi vairāku pašvaldību pieaugušo neformālās izglītības programmu un interešu izglītības programmu īstenošanas licenču izsniegšanas saistošos noteikumus un ir lūgusi precizēt pieņemtos saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2. Īss projekta satura izklāsts 1. Svītrot saistošo noteikumu 4.2.punktu.

2. Izteikt saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:

"5.1 pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese".

3. Izteikt saistošo noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā: "5.2.pieteikumam jāpievieno izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personas izglītību apliecinošu dokumentu kopijas".

4. Svītrot saistošo noteikumu 5.5.punktu.

5. Svītrot saistošo noteikumu 8.1. un 8.3.punktu.

6. Svītrot saistošo noteikumu pielikumā vārdus "Programmas īstenošanas vieta: "Vieta"".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Grozījumi neatstās ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā "Izglītība".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.
16.02.2013