Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par policiju"

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.; 2004, 13.nr.; 2005, 2., 10., 22.nr.; 2006, 14., 20.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 157., 183.nr.; 2011, 120.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.1 panta pirmo daļu ar vārdiem "un citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura deleģējusi šajā likumā noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi".

2. 12.pantā:

izslēgt pirmās daļas 23.punktā vārdus "izdarīt kontrolpirkumus";

papildināt pirmo daļu ar 34.punktu šādā redakcijā:

"34) izdarīt kontrolpirkumu, kā arī iesaistīt tā izdarīšanā citu personu, tajā skaitā nepilngadīgu, lai novērstu un atklātu administratīvos pārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka prasības, kas jāievēro, iesaistot personu kontrolpirkuma izdarīšanā, un kārtību, kādā izdarāms kontrolpirkums."

3. Papildināt 15.panta otro daļu pēc vārdiem "administratīvajā teritorijā" ar vārdiem "un citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura deleģējusi šajā likumā noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi".

4. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldība var izveidot pašvaldības policiju vai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt šā panta otrās daļas 1., 3. un 4.punktā minēto uzdevumu izpildi citai pašvaldībai.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja pašvaldība neveido savu policiju vai nav deleģējusi pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai, šā panta otrās daļas 1., 3. un 4.punktā minētos pienākumus izpilda Valsts policija.";

aizstāt sestajā daļā skaitli un vārdu "12.panta" ar skaitli un vārdiem "12.panta pirmās daļas" un skaitļus un vārdus "31. un 32.punktā" - ar skaitļiem un vārdiem "31., 32. un 34.punktā".

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 12.panta piektajā daļā paredzētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 24.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 7.februārī

21.02.2013