Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pacientu tiesību likumā

Izdarīt Pacientu tiesību likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2011, 202.nr.; 2012, 190.nr.) šādus grozījumus:

1. 10.pantā:

aizstāt piektās daļas ievaddaļā skaitli "10" ar vārdu "piecu";

aizstāt piektās daļas 7.punktā vārdus "Veselības ekonomikas centram" ar vārdiem "Slimību profilakses un kontroles centram";

aizstāt piektās daļas 8.punktā vārdus "Veselības norēķinu centram" ar vārdiem "Nacionālajam veselības dienestam";

papildināt piekto daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Tieslietu ministrijai - lai nodrošinātu Latvijā piespriesta brīvības atņemšanas soda izpildīšanas lūguma nosūtīšanu ārvalstij.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Lai nodrošinātu nepilngadīgas personas tiesības un intereses, Valsts policijai, pašvaldības policijai, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Valsts probācijas dienestam, bāriņtiesai, sociālajam dienestam, sociālās korekcijas izglītības iestādes ārstniecības personai un ieslodzījuma vietas ārstniecības personai to darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai gadījumos, kad ir radusies pamatota nepieciešamība, bet nav iespējams ar vecāku vai citu likumisko pārstāvju starpniecību vai no paša nepilngadīgā noskaidrot informāciju par nepilngadīgā veselību, ir tiesības ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību saņemt kontaktinformāciju par nepilngadīgā ģimenes ārstu vai pediatru."

2. Aizstāt 17.pantā vārdus "Veselības norēķinu centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nacionālais veselības dienests" (attiecīgā locījumā).

3. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Grozījumi šā likuma 17.pantā attiecībā uz vārdu "Veselības norēķinu centrs" aizstāšanu ar vārdiem "Nacionālais veselības dienests" stājas spēkā 2013.gada 25.oktobrī."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 10.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 30.janvārī

13.02.2013